Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Den frivillige stab

Topbanner

Den frivillige stab

Den frivillige stab (FRIVST) støtter distriktetschefen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktschefen.

Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret hvor tolv stabsofficerer indgår i arbejdet og dels af Situationscentret hvor seks stabsofficerer gør tjeneste når centret er aktiveret. 
 
Planlægningscentret (PLANC) har til o​​pgave at udarbejde Distriktets operationsplaner, fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med større og mere omfattende planlægningsopgaver.

Situationscentret (SITC) skal derimod kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere hold, der i en vagtturnus er vagthavende officer. SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer. 
 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring