Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om infanterihjemmeværnskompagni Aalborg

​​​​Infanterihjemmeværnskompagni Aalborg 

består af en KDODEL og tre infanteridelinger.

Dette betyder, at der er mulighed for at finde sin plads og bidrage i en rolle, der passer til ens kompetencer og interesser. Uanset om du foretrækker at være en del af en infanterideling eller trives bedst i en kommandorolle, er der en plads til dig hos os.

 

INFHVKALB primære opgave er med kort varsel, under hensyntagen til det aktuelle trussel/fjendebillede kunne:

 • Gennemføre forskydning.
 • Med op til underafdelings værdi iværksætte afsøgning, sikring og rensning af et område eller objekt.
 • Iværksætte etablering af bevogtning af ikke forberedt objekt.
 • Afgive en deling til distrikt som disponibel reserve.
 • Modtage og indsætte enheder (patrulje, hunde, droner mv.) fra foresat.
 • Bevogte op til 2 mindre objekter samtidigt.
 • Gennemføre afløsning på stedet, som ind-/udgående enhed og/eller nedbryde objektet.
 • Kunne inddæmme objekt/terrænområde mhp. at skabe forudsætning for andre myndigheders indsættelse.

Ud over ovenstående forventes kompagniet at kunne agere som en realistisk træningspartner overfor hærens enheder med henblik på, at disse kan nå egne læringsmål. OE Nyheder

 OE Oversigt

  Der er ingen elementer at vise i denne visning af listen "Billeder".

   Kortoversigt

  Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring