Topbanner

Nyhed

Sommerkursus 2016

Hjemmeværnsskolen (HVS) gennemfører i år Sommerkursus i uge 27 i perioden 03 juli - 08 juli.

12-05-2016
​Hvem kan deltage?
Medlemmer af hjemmeværnet kan tilmelde sig kursusudbuddet som fremgår af ”Kursusansøgning om optagelse
på Sommerkursus 2016” og ”Kursusbeskrivelser Sommerkursus 2016”, hvor optagelsesbetingelser
mv. også fremgår. Kursisters ægtefælle/samlever, samt egne børn mellem 0 – 17 år kan ligeledes deltage,
hvor børn melle 6-17 år kan deltage i børnelejr for børn og ægtefælle/samlever kan deltage i særligt program
for pårørende.

Kursister på Sommerkursus skal deltage i hele kursusforløbet. Under de enkelte kursusbeskrivelser er anført,
hvilke forudsætninger eller funktioner, du skal have for at kunne deltage på kurserne. Vi kan desværre, af pladshensyn, ikke garantere, at alle ansøgere optages og derfor bedes du prioritere dine kurseransøgninger.
Pårørende kan vælge et eller flere aktivitetstilbud, der udbydes for de pårørende under Sommerkursus.

Økonomi:
Kost og logi på Sommerkursus er gratis for alle deltagere. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste eller kørselsgodtgørelse
på Sommerkursus. Dog er der mulighed for de, der ankommer med tog til Varde, at disse
kan blive afhentet ved toget uden beregning – kontakt venligst Merete på 7245 1637, hvis du har behov for afhentning.

Deltagelse i børnelejren koster kr. 500,- pr. barn. Beløbet går til dækning af entrebilletter til fx svømmehal,
sommerland, leje af civil bus, indkøb af materialer, aktiviteter og forfriskninger m.m. i ugens løb. Betaling sker kontant ved nøgleudleveringen, når I ankommer til HVS.


Ansøgningsblanketten skal være HVS i hænde senest mandag den 6 maj 2016.

Send din ansøgningsblanket allerede i dag direkte til dit distrikt via mail adresserne herunder:

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224