Topbanner

Nyhed

​Holdningsundersøgelsen er et skulderklap til den store frivillige indsats, som ydes fra Marinehjemmeværnets fartøjer og gummibåde.

Undersøgelse: Stor opbakning til den frivillige indsats

Marinehjemmeværnets frivillige har danskerne i ryggen, når de står til søs for at løse deres mange opgaver for Forsvaret og for samfundet. Hjemmeværnets årlige holdningsundersøgelse viser stor opbakning til den frivillige militære indsats.

08-02-2018

Af Ninna Falck og Hjemmeværnskommandoen - Foto: Skovdal Nordic/Kasper Kamuk

​3 ud af 4 danskere har tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. Det viser den årlige undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet, som Danmarks Statistik udfører på vegne af Hjemmeværnet. Undersøgelsen viser desuden, at 9 ud af 10 danskere mener, at Hjemmeværnets frivillige løser samfundsrelevante opgaver, mens 8 ud af 10 tilkendegiver, at Hjemmeværnet er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark.

Positiv støtte
Hjemmeværnets kommitterede, Søren Espersen, glæder sig over, at så mange danskere har tillid til Hjemmeværnet:

”Det er positivt, at så mange danskere sætter pris på det enorme stykke arbejde, vores frivillige leverer år efter år. Igen i 2017 har vi haft et godt samarbejde med Forsvaret, Politiet og Beredskabet, og vores indsats bl.a. i forbindelse med bandekonflikten, oversvømmelser, eftersøgninger og som støtte ved de danske grænser har i den grad synliggjort Hjemmeværnets indsats og kompetencer overfor den danske befolkning. Man bør som frivillig og ansat i Hjemmeværnet være stolt, når danskerne tilkendegiver, at Hjemmeværnet er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark,” siger Søren Espersen.

Marinehjemmeværnets opgaver for Forsvaret er topscorer
Danskerne er positive over for Hjemmeværnets støtte til Forsvaret. 86 procent af danskerne mener, at Hjemmeværnets opgaver for Forsvaret er vigtige, og især Marinehjemmeværnets støtte til Søværnet er topscorer hos danskerne, hvor mere end 9 ud af 10 mener, at den opgave er vigtig.

Det glæder Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, som også synes, at danskerne har god grund til at bakke op om den frivillige maritime indsats.

”Marinehjemmeværnet frivillige leverer virkelig varen for Forsvaret. Vores fartøjer blev i 2017 indsat af Forsvarets Operationscenter til 69 eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR) og til fem havmiljøopgaver (OILOPS). Hertil kommer et stort antal almindelige assistancer til lystsejlere i problemer. Når liv eller havmiljø er i fare, rykker de frivillige besætninger ud og er på havet inden for en time. Den gennemsnitlige reaktionstid i 2017 var på kun 27 minutter”, fortæller han, og fortsætter.

”Og så har vi vores største opgave for Forsvaret, som for de fleste kan forekomme lidt usynlig, nemlig bidraget til Søværnets farvandsovervågning. Vores 30 fartøjer skiftes til at være to af sted på opgaven i weekenden. I 2017 var vi på farvandsovervågning i 45 weekender. Det giver 180 sejladsdage i alt for vores fartøjer”.
 
Stor opbakning til støtten til politi og beredskab
9 ud af 10 danskere peger på, at Hjemmeværnets opgaver ved katastrofer og ulykker er vigtige, mens 92 procent mener, at opgaver ved naturkatastrofer og terrorangreb er vigtige. Og direkte adspurgt om Hjemmeværnets støtte til Politiet, svarer 84 procent af danskerne ja til, at støtten er vigtig.
 
For Marinehjemmeværnet er opgaverne for politiet steget støt gennem de sidste 10 år. Det gælder patruljeopgaver, når politiet skal sikre, at lov og orden overholdes til søs, det gælder afvisnings- og sikkerhedsopgaver ved store arrangementer, og det gælder eftersøgninger i havne, søer og åer mv.
 
”Støtten til politiet og deres opgaver omkring sikkerheden til søs giver rigtig god mening for os. I 2017 støttede vores frivillige besætninger politiet ved 97 planlagte sejladser og ved et antal uvarslede indsættelser ved mere akutte situationer. Og politiet fylder da også allerede godt i ordrebogen for 2018”, fortæller Henrik Holck Rasmussen

Hjemmeværnets frivillige yder årligt 2,6 mio. frivillige timer til indsættelser, uddannelse og øvelser til gavn for samfundet. Kerneopgaverne for Forsvaret, politiet og Beredskabet vil blive fastholdt fremover, og de udvikles med det nye forsvarsforlig, hvor der er nye opgaver til de frivillige inden for ’værtsnationsstøtte’, en opgave som Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder allerede har opbygget kompetencer inden for.
 
Du kan læse hele undersøgelsen her

Herunder:
Marinehjemmeværnets Maritime Force Protection-enheder løser opgaver inden for maritim bevogtning af flådefartøjer og havnebassiner. Det er nært beslægtet med de nye værtsnationsopgaver, som fremgår af forsvarsforliget.
 

 Seneste nyheder

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224