Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik og databeskyttelse

Her kan du læse om vores behandling af persondata, herunder oplysninger om håndtering af e-mails samt om anvendelsen af cookies.

Behandling af persondata
Som offentlig myndighed behandler Hjemmeværnskommandoen personoplysninger, eksempelvis når borgere henvender sig til styrelsen med spørgsmål, anmodninger eller meningstilkendegivelser.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Hjemlen til at behandle personoplysninger til dette formål findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om behandling af følsomme personoplysninger.

Hjemmeværnskommandoens videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger kan blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, f.eks. indenfor rekruttering, regnskab og ejendomsadministration.

Oplysningerne kan desuden blive behandlet i it-systemer, der er fælles mellem flere forskellige myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er et fælles dataansvar mellem myndighederne.

I særlige tilfælde kan oplysningerne endvidere blive delt med andre myndigheder, f.eks. et andet ministerium, hvis Forsvarsministeriet finder, at en henvendelse hører under et andet ministeriums ressortområde.

Rettigheder
I forbindelse med Forsvarsministeriets behandling af personoplysninger, har den registrerede ret til at:

· Bede om indsigt i oplysninger, der behandles om pågældende.

· Bede om at få urigtige oplysninger om personen berigtiget eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

· I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om pågældende.

· I visse tilfælde at få behandlingen af personoplysninger begrænset.

· I visse tilfælde at gøre indsigelse mod ministeriets lovlige behandling af pågældendes personoplysninger.

· Klage til Datatilsynet over behandlingen af pågældendes personoplysninger.

Der kan læses mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på datatilsynet.dk.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse sendes til Hjemmeværnskommandoen (find vores kontaktinfo her).

Klager til Datatilsynet sendes til (find kontaktinfo her).

Hjemmeværnets databeskyttelsesrådgiver
Hjemmeværnet har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Hjemmeværnet overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Hjemmeværnets behandling af personoplysninger, og hvem der skal kontaktes, hvis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret. 

Forsvarsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail HJK-KTP-DPO@MIL.DK  eller ved at sende et brev att. databeskyttelsesrådgiveren til Hjemmeværnskommandoen (find vores kontaktinfo her).

Statistik ved hjælp af cookies
For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere, med mindre du har givet samtykke hertil. Data videregives ikke til tredjepart.
Læs mere om brug af cookies

Kontakt Hjemmeværnskommandoen
Du kan kontakte Hjemmeværnskommandoen på en række forskellige måder (find vores kontaktinfo her​).

Når du skriver til Hjemmeværnskommandoen på HJV@HJV.DK sendes din e-mail til en central postkasse i Hjemmeværnskommandoen. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer.

Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt som muligt. Vi bruger kun dine personoplysninger til at kunne svare på din e-mail.

Sidst opdateret november 2021​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring