Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​major H. H. Dyhrfjeld

Vestegnens informations- og hvervepersonel samlet i Jonstrup

Information og rekruttering i underafdelingerne var et af hovedtemaerne i forårsmødet den 29. februar.
Af: Bjørn E Hørner. Foto HGC.

02-03-2016
Distriktschefen, major H H Dyhrfjeld, indledte mødet med en inspirerende redegørelse for sin egen personlige vurdering af hvilke udfordringer vi står overfor i året 2016. Det blev et oplæg, der bar præg af de store aktiviteter på landsplan, såvel som vore egne ønsker for de kommende måneders indsats.
Kommunikation, herunder flittig brug af hjv.dk til både generel information og nyhedsformidling samt hvervning. Det blev understreget at der udover de obligatoriske kurser på IT-området via forsvarets elektroniske skolesystem (FELS) også var og fremover vil blive suppleret med ekspertviden og supplerende uddannelse i de mere komplekse dele af hjv.dk

Der var stor opmærksomhed.
Der var besøg af en af formændene for distriktsudvalgene der delte erfaringer omkring de første måneder med e-rekruttering som supplement til rekrutteringsofficerer og kompagnichefers oplevelser i underafdelingerne og distriktets personales oplevelser i det daglige. Der har været lidt behov for tilvænning til det nye og der blev debatteret livligt vedrørende fordele og ulemper ved online systemet. Distriktsudvalgsformanden tilbød at hjælpe med både forståelse af funktionaliteten og kontakt til rette vedkommende med opklarende spørgsmål.
Lokalområdets arrangementer blev fremhævet som både nyhedsstof og oplagte hvervemuligheder. Samtidig benyttede informationssektionen ved distriktet lejligheden til at minde om at det var passende at lægge dem med ind i ”alarmeringskæden” ved skarpe indsættelser eksempelvis bevogtning af gerningssteder. Så kunne de umiddelbart forvente opbakning i form af artikler på hjv.dk.
Mødet sluttede i en god stemning og vi ser frem til effekten af den synergi der blev lagt op til også gennem kontakt til naboenheder udenfor vort distrikts grænser.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring