Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Der gives befaling i felten.

Fra befaling til virkelighed, Øvelse SMIL 2015

Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn afholdt ”Øvelse Smil” fra d. 25. til d. 27. september i Antvorskov øvelsesterræn (Slagelse) og i Kalby Ris (Næstved).

29-09-2015
​Øvelsen gav kompagnicheferne en god lejlighed til at omsætte foresattes ordre til en brugbar befaling og til at træne samarbejde og kommunikation med nabokompagnier, i forbindelse med opgavens løsning.

Lørdag morgen kl. 8.30 fik de fire forsamlede kompagnichefer deres befaling i et lokale på Antvorskov: Terrorister fra Moserellah havde besat et materieldepot i Kalby Ris, og det skulle generobres.

Herefter skulle kompagnicheferne to og to på skift agere kompagnichef for henholdsvis 1. kompagni og 2. kompagni. Først gennemførtes en grundig rekognoscering i Kalby Ris.  ”Det er også godt at vide at man ikke lige kan løbe fra bygning 1 til bygning 2 og 3” på grund af et hegn.

Tilbage på kasernen blev manøvreplanen fremlagt med henblik på at få argumenter for og imod de valgte løsninger frem i lyset og få klarhed over, hvorvidt opgaven eventuelt kunne justeres, baseret på de udfordringer, der var blevet tydelige under rekognosceringen. For eksempel viste det sig nødvendigt at flytte skillelinjen mellem kompagniernes ansvarsområder, så grænsen blev mere entydig.

Hver for sig lød manøvreplanerne meget fornuftige, men under næste punkt på dagsordenen, ”R.O.C. Drill” (Rehearsel of Concept), eller på dansk ”terrænbords spil”, blev det tydeligt, at der kunne opstå problemer under udførslen, hvis ikke planerne blev justeret lidt. Der ville være risiko for at komme til at skyde på egne styrker. 

Det blev også synligt, hvor vigtigt det er at koordinere fremrykningen grundigt for at undgå det hul, der kan opstå ved, at det ene kompagni kommer så langt frem i forhold til det andet, at fjenden kan smutte ind bag det.

Vigtigheden, af dette, var, ifølge øvelsens leder, blevet rigt illustreret weekenden før, da en kompagnichef var ”død” i løbet af øvelsen af netop denne grund. Gudskelov ”genopstod ”han efter øvelsens afslutning.

Et andet fokuspunkt var håndtering af krigsfanger, især med henblik på, hvordan man håndterer risikoen for selvmordsbomber, ved for eksempel at bede dem om at tage jakken af på afstand.

Desuden blev der lagt vægt på vigtigheden af at chaufførerne på de 13 køretøjer fik en ordentlig sammenhængende søvn, inden afgangen kl. 4.00 næste morgen.

Kl 18.30 blev befalingen givet til kompagnierne. At de mange timers overvejelser og samarbejdet mellem kompagnierne ikke var spildt, fremgik af det flotte resultat. Planen holdt også efter første møde med fjenden. Det tog 1 ½ time at erobre Kalby Ris tilbage.
 
Efter 3 dage i felten var det nogle trætte soldater der vendte hjem, efter nogle lærerige timer.
 

 Klar til løsning af opgave.

Fakta

Øvelse SMIL er en årligt tilbagevendende øvelse, der fokuserer på uddannelse og rutinering i forskellige militærer disipliner.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring