Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om HVF 123 Djursland

Om Hjemmeværnsflotille 123

Adresse Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ

Kig forbi
Der er flotilleaften hver mandag, og du er velkommen til at se forbi. Det vil dog være en god ide, lige at kontakte os forinden, så der er sikret en god modtagelse, og så er der lige en bom der skal løftes, for at du kan komme ind på havneområdet, hvor vi bor.​​


Mission - Det skal vi
Samarbejde er kernen i vores indsats for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed, hvor frivilligheden spiller en central rolle i partnerskabet med Søværnet.

Værdier – Det efterlever vi

  • Bæredygtigt samarbejde, hvor vi værdsætter samarbejde som hjørnestenen for vores succes.

  • Inkluderende ledelse, hvor vi anerkender og værdsætter hvert medlem, da vi tror på, at alle kan gøre en forskel.

  • Faglighed & samarbejde, hvor vi stræber efter faglig dygtighed gennem samarbejde.

  • Nyskabende løsninger, hvor alle medvirker til at deltage i at finde de bedste løsninger.

  • Respekt og tryghed, hvor vi insisterer på nultolerance over for enhver form for krænkende adfærd.

Vision - Det vil vi
I Flotille 123 er vores vision ikke kun at møde nutidens udfordringer, men også medvirke til at forme fremtiden for frivillighedens rolle og betydning med dedikation, kompetence og samarbejde, hvor frivillige om nødvendigt skal kunne løse opgaverne med våben i hånd.

 

Om Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

 

Om Marinehjemmeværnet
Er opdelt i to forskellige områder, hvor den ene arbejder med opgaver i havneområdet og vi som sejlende med skib, deltager løser opgaver på havet under ledelse af Søværnet.
Det kan være ulykker til søs, farvandsovervågning og lign.
Marinehjemmeværnet deltager som fast element i overvågningen af de danske farvande i tæt samarbejde med Søværnets Operative Kommando.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring