Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

Velkommen til Marinehjemmeværnet i Dragør - Flotille 367. 

Marinehjemmeværnets mission er bl.a.: 
”AT bidrage til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold” 
Marinehjemmeværnets opgaver spænder vidt i en blanding af militær- og civil relaterede støtteopgaver. 
De Militære opgaver omfatter: 
Farvandsovervågning. 
Bevogtning, sikring opholds– og adgangskontrol af primært sømilitære faciliteter. 
Naval Co-operation and guidance to Shipping. (NCAGS) 
Host Nation Support. 
Deltagelse i SOK styrkeproduktion, herunder: 
- Deltagelse og støtte til øvelsesvirksomhed samt operativ træning 
- Instruktørstøtte. 
Stabsstøtte, herunder: 
- Presse og informationsstøtte 
- Ad hoc opgaver i operationscentret. 
Sanitetsstøtte. 

Civile opgaver: 
Alm. Hjælp til politiet og SKAT m.fl. Assistance i forbindelse med ulykker på civile atomkraftanlæg, herunder advarsel og hjælp til skibsfarten. 
Sikring af havnefaciliteter. 
Hjælp ved katastrofer, samt følgevirkning af terror angreb. 
SAR (eftersøgning/redning), 
Olieforureningsbekæmpelse
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring