Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

Organisationen

Velkommen til Marinehjemmeværnet i Dragør - Flotille 367.
Marinehjemmeværnets mission er bl.a.:
”AT bidrage til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold”

Marinehjemmeværnets opgaver spænder vidt i en blanding af militær- og civil relaterede støtteopgaver.

De Militære opgaver omfatter:

Farvandsovervågning.

Bevogtning, sikring opholds– og adgangskontrol af primært sømilitære faciliteter.

Naval Co-operation and guidance to Shipping. (NCAGS)

Host Nation Support.

Deltagelse i SOK styrkeproduktion, herunder:

- Deltagelse og støtte til øvelsesvirksomhed samt operativ træning

- Instruktørstøtte.

Stabsstøtte, herunder:

- Presse og informationsstøtte

- Ad hoc opgaver i operationscentret.

Sanitetsstøtte.

Civile opgaver:

Alm. Hjælp til politiet og SKAT m.fl.
Assistance i forbindelse med ulykker på civile atomkraftanlæg, herunder advarsel og hjælp til skibsfarten.

Sikring af havnefaciliteter.

Hjælp ved katastrofer, samt følgevirkning af terror angreb.

SAR (eftersøgning/redning),

Olieforureningsbekæmpelse

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring