Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Navy Day 2015

Navy Day 2015 på Dragør Havn og Fort
Tekst og billeder af Niels Henrik Olesen

17-06-2015

Grundlovsdag var Dragør havn og fort ramme om initiativet Navy Day, som er en årligt tilbagevendende, folkelig begivenhed, hvor Dragør marinehjemmeværn  og en række af dets samarbejdspartnere indenfor  hjemmeværnet, forsvaret, brand- og redningsberedskabet samt lokale forsvarsvenlige foreninger præsenterer sig for offentligheden.
Også i år var der stor interesse for begivenheden både på havnen og på fortet.
Til højre i billedet ses søværnets patruljefartøj P 523 Najaden, som er et fartøj i Diana-klassen, der opererer i dansk teritorialfarvand. Det blev bygget i 2008. 
Skovshoved marinehjemmeværns kutter MHV 809 Antares anes i horisonten midt i billedet.  Den var netop stået til søs på en tur i Øresund med en flok besøgende, der var så heldige at komme med på et af de tre ”togter” , der var arrangeret i dagens anledning.
 
Herover ses Dragør marinehjemmeværns kutter MHV 911 Bopa, navngivet af Hendes Majestæt Dronningen i Dragør Havn den 30. november 2009 og opkaldt  efter modstandsgruppen af samme navn under Danmarks besættelse.
 
På Dragør Fort var der et mylder af liv af både besøgende og medvirkende. På billedet herover ses til venstre for marinehjemmeværnets informationsstand et føringskøretøj tilhørende flyverhjemmeværnseskadrille 228 i Lufthavnen.
 
På fortpladsen sås de flotte køretøjer tilhørende Lufthavnens Brand- og Redningstjeneste og Dragør Brandvæsen, som traditionen tro bød de yngre årgange på et røgdykkerkursus.  Det var også en oplevelse for mange børn at sætte sig tilrette i en rigtig brandbil.
 
Bevogtningsfolk fra marinehjemmeværnets logistiksektion  præsenterede deres håndvåben.
På fortpladsen kunne man endvidere hilse på repræsentanter fra Amager Marineforening og fra Lions Club, der havde tombola og gav mulighed for at prøve lykken ved en flødebollemaskine.
 
Der er altid to højdepunkter på dagens program ved Navy Day. Det ene er, når Kvindelige Marineres Musikkorps spiller og på denne måde medvirker til at gøre dagen festlig.
Det andet højdepunkt er besøget af en redningshelikopter fra flyvevåbenets eskadrille 722, der viser nogle af sine færdigheder.
 
Dette indslag plejer at være utålmodigt efterspurgt og længe ventet – undertiden forgæves, fordi helikopteren da er på ”skarp” opgave.  Men i år blev alle forventninger opfyldt i rigt mål.
 
Pludselig var den der, og kredsede omkring havnen og fortet for derefter at vise en redningsøvelse med deltagelse af en af marinehjemmeværnets gummibåde.  
 
Fra fortets top var der fint udsyn over redningsaktionen.
 
Samtidigt var der i det fine vejr lejlighed til at skue ud over Dragør Marinehjemmeværns ”daglige”  patruljeområde, når det ikke beordres på langfart. Udsynet strækker sig fra Hven i nord til Falsterbo  og Skanør i syd på svenskekysten. Med gode øjne skimtes Lunds domkirke i det fjerne.
 
Også fortets indre kunne besigtiges. Her demonstrerede Poul-Erik Bindner de gamle B&W motorer fra 1951, som i den rutinerede maskinists hænder fortsat kører upåklageligt.
 
Til daglig tager restauratør og fortejer (siden 2002)  Torben Bødtker imod i fortets lokaler. Navy Day skulle vi være hans gæster ved den festlige afslutning på dagen.
 
Men inden skulle fartøjsfører Jens Berg og hans besætning føre Skovshoved marinehjemmeværns kutter, der havde været udlånt til dagen, tilbage til Tuborg Havn, som denne flotille benytter under Skovshoved havns ombygning.
 
Først med kutter til Tuborg havn og derefter ad landjorden tilbage!
 
I ventetiden fik vi besøg af  MHVD-Øst’s nyligt tiltrådte chef KK Henrik Holck Rasmussen, der på selve fortet skulle overrække en fortjenstmedalje til et medlem af flotillen.
Henrik Holck Rasmussen har arbejdet rigtigt meget med minerydning både nationalt og i NATO-regi. Han har været tilknyttet Søværnets Frømandskorps og i de senere år gjort tjeneste i fiskeriinspektionen og søredningen i farvandene omkring Grønland og Færøerne.
På Dragør Fort gav Henrik Holck Rasmussen sig god tid til at tale med folkene.
 
Nu var alle samlede, og man begav sig til ceremonien på fortet for at få spændingen udløst. Hvem skulle modtage fortjensttegnet?
FH Jan Sigsgaard overrakte først 10-årstegnet til leder af flotillens sanitetssektion Per Næsby. Mange anerkendende ord lød til Per for hans dygtighed og hjælpsomhed, og kammeraterne kvitterede med en velfortjent applaus.
Nu blev ordet givet til distrikschef  Henrik Holck Rasmussen, og fartøjsfører Jens Berg blev kaldt frem.
Distriktschefen understregede i sin tale betingelserne for modtagelse af fortjensttegnet: Det gives ”til personer, som har ydet en særlig fortjenstfuld og uselvisk indsats til gavn for det frivillige hjemmeværnsarbejde”.  I indstillingen til tildelingen var disse betingelser godtgjort til fulde, og Jens Berg modtog en taktfast applaus fra sine kammerater.  Fortjenesten var i høj grad kammeraternes, som altid havde fulgt ham loyalt i løsningen af opgaverne, kvitterede Jens Berg beskedent med at sige.
 
Nu var det tid at slutte dagen med kammeratligt samvær. Det foregik på ”Flåden”, som i dagens løb havde betjent de besøgende med kaffe og kage.
 
Gitte Bøgwald og folk fra logistikken havde dækket nogle fine borde på ”Flåden” i fortets ”havn”, og Torben Bødtker sørgede for resten.
 
Det havde været en god dag for os alle. Særligt glædede vi os sammen med Jens og hans familie over fortjensttegnet, som var blevet ham tildelt.
Jens er i sit civile liv laborant, men gør en stor indsats i marinehjemmeværnet, ikke kun på sine sejlaftener, men også i løsningen af mange særlig opgaver.
 
Sidste års modtager af hæderstegnet var med på dagen: tidl. UDOF, fartøjsfører Erik Isaack, pilot, dykker og bjergbestiger i sit civile liv – og meget mere.
 
Dagen var ved at gå på hæld. Der havde været lovet dårligt vejr sidst på dagen.  Men sjældent havde vi haft så smukt et vejr på en Navy Day.
Billedet herover viser et blik ud over det stille vand i aftensolen set fra ”Flåden”.
 
Det blev en fin og vellykket dag – både set i forhold til de mange besøgende, som vi i dagens løb havde været i kontakt med, såvel som i forhold til fællesskabet med vore samarbejdspartnere. Men også i vore egne rækker i flotillen vil vi bevare erindringen om en helt særlig dag.
 
Sådanne dage er af umådelig betydning for kammeratskabet og fællesskabet i hjemmeværnet, uden hvilket løsningen af vore opgaver i det daglige ikke ville være det samme.
 

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring