Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Jyske Ås

​​​​​​​​​​​​​​​Hjemmeværnskompagni Jyske Ås, der ligger i Dronninglund, er et special kompagni med fokus på overvågning og opklaring.


Vi løser bl.a. Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. 

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

​​

Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem er man sammen med 6-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30 personer. Kompagniet har for nuværende 2 delinger som er beskrevet nedenfor.

Vi består af en forholdsvis ungdommelig sammensætning og har stort fokus på rekruttering samt fastholdelse af nye medlemmer således disse får en god start på deres hjemmeværns karriere. Som nyt medlem vil du blive tildelt en buddy makker som du kan læne dig op af og som vil sørge for at inddrage dig i delingens aktiviteter.


Ledelse
Vores ledelse består af bl.a. 
 

  • Kompagnichef: Christian Reventlow: Den overordnede ansvarlige for kompagniet.
  • Næstkommanderende: Mads B. Iversen: Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed, militærsikkerhed og kontrolvirksomhed.
  • Uddannelsesstøtte officer: Pt. ubesat arbejder med kompagniets uddannelses virksomhed
  • Kommandobefalingsmand: Pt. ubesat​: Ansvar for administration af personel og økonomi.
  • Logistik specialist: Martin Borring: Ansvar for kompagniets logistiske virke, herunder ansvar for materiel og udrustning.
Hjemmeværnskompagni Jyske Ås (HVK JAA) består af en kommandodeling (KDO) samt en bevogtningsdeling (BEV).
 
Kommandodelingen
Der 
styrer og støtter resten af kompagniet. Delingens a
ktivitetsniveau varierer fra højt til middel alt efter den enkeltes funktion. Delingen er hovedsageligt bemandet af specialister der udførere specifikke opgaver eller rådgiver kompagnichefen på forskellige fagområder.


Bevognings deling
Arbejder med bevogtning og sikring af større og mindre militære og civile objekter i et større ansvars område.

Der er et aktivitetsniveau fra midddel til højt afhængig af funktion.​

Bevogtningsdelingen forsøger at have et varierende indhold af aktiviter indenfor flere dicipliner da der er interesse for overvågning, patrulje tjeneste, infanteri kamp færdigheder mv. OE Oversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring