Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Jyske Ås

​​​​​​​​​​​​​​​Hjemmeværnskompagni Jyske Ås, der ligger i Dronninglund, er et special kompagni med fokus på overvågning og opklaring.


Vi løser bl.a. Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. 

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem er man sammen med 6-10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30 personer. Kompagniet har 3 delinger som er beskrevet nedenfor.

Ledelse
Vores ledelse består af bl.a. 
 

  • Kompagnichef: Allan Øer Gøttrup: Den overordnede ansvarlige for kompagniet.
  • Næstkommanderende: Christian Reventlow: Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed, militærsikkerhed og kontrolvirksomhed.
  • Uddannelsesstøtte officer: Freddi Madse​n arbejder med kompagniets uddannelses virksomhed
  • Kommandobefalingsmand: Nikolaj Kristiansen: Ansvar for administration af personel og økonomi.
  • Rekuterings Officer: Daniel Lauge Kjeldsen: Ansvar for den eksterne information og hvervning.

Hjemmeværnskompagni Jyske Ås (HVK JAA) består af en kommandodeling (KDO), en Motoriseret overvågningsdeling (MOTOV), en bevogtningsdeling (BEV).
 
Kommandodelingen
Der 
styrer og støtter resten af kompagniet. Delingens a
ktivitetsniveau varierer fra højt til middel alt efter den enkeltes funktion. Delingen er hovedsageligt bemandet af specialister der udførere specifikke opgaver eller rådgiver kompagnichefen på forskellige fagområder.

Motoriseret Overvågnings deling (MOTOV)
Delingen består af 3 grupper med 6 mand og 2 Mercedes GD'er i hver gruppe. Plus en del-trop med 1 GD.
Der er et højt aktivitestsniveau.

Bevognings deling
Arbejder med bevogtning og sikring af større og mindre militære og civile objekter i et større ansvars område.

Der er et aktivitetsniveau fra midddel til højt afhængig af funktion.​ OE Oversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring