Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Vort Kompagni

Kompagniet repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning på Vestfyn og består af mænd og kvinder fra 18 år og op efter.
Kammeratskab og samarbejdet er godt på kryds af enhederne i kompagniet.

Vort kompagni består af flere delinger som igen er opdelt i grupper.

Vi har en stabsdeling hvor Kompagnichefen og Næstkommanderende kompagni er placeret sammen med diverse støttepersoner f.eks. Uddannelsesstøtteofficer, Rekrutteringsspecialist, Administrationsspecialist, Logistikspecialist, Skydelærer, IT-specialist med flere.

Staben har også en signalgruppe, som står for kommunikationen i kompagniet når vi er på opgave.

Vores politidelinger består af Delingsfører og Næstkommanderende i delingen samt flere grupper.

Grupperne består af en Gruppefører og Næstkommanderende i gruppen samt ca. 8 menige med forskellige funktioner og uddannelser.

De fleste grupper er primære politi-grupper men de er også uddannet til at løse almindelige hjemmeværns opgaver.

Vi arbejder på at opbygge en bevogtnings enhed.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring