Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Bevogtningsdelingen

I gang på en øvelse med at oplade våben.

Som omtalt under politidelinger, er bevogtningsdelinger i et politikompagni noget nyt og ikke alle politikompagnier har en bevogtningsdeling. Det har vi.

Bevogtningsdelingen har meget mere med det militæruddannelse at gøre og deltager i andre hjemmeværnskompagniers øvelser. Bevogtningsdelingen vedligeholder deres militære kunnen igennem selvstændige øvelser/uddannelser samt øvelse med andre enheder. De bistår også som markeringsstyrke ved øvelser med udenlandske enheder, politiets aktionsstyrke, jægerkorpset og mange andre specielenheder.
Som medlem af en bevogtningsdeling skal man påregne en stor aktivitet i delingen, da den både har den militære del, men også som skal støtte politidelingerne i deres opgaver for politiet. Gennemsnitligt bruger et medlem af en bevogtningsdeling mellem 200-300 timer om året på uddannelse og opgaveløsning.

en bevogtningsdeling består af:
  • 1 Bevogtningsdelingstrop
  • 3 Bevogtningsgrupper á op til 9 mand
Bevogtningsdelingstrop
  • 1 Delingsfører
  • 1 Næstkommanderende for delingen
  • 1 kører/signalmand
  • 1 Køretøjshjælper
Bevogtningsgrupperne
  • 1 Gruppefører
  • 1 Næstkommanderende for gruppen
  • Geværskytter samt sygehjælper, signalmand, hundefører og kører

Læs folderen her: Flyer for Bevogntningsdelingen.pdfFlyer for Bevogntningsdelingen.pdf

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring