Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kommandodelingen

Kommandodelingen er en special deling i kompagniet. Delingen indeholder flere forskellige grupper, som hver har deres speciale.

KOMMANDOGRUPPE:

Kommandogruppen indeholder det personel, som har med det mere administrative i kompagniet at gøre. I kommandogruppen finder man:
 
Kommandobefalingsmanden (KDOBM)
Kommandobefalingsmanden er gruppefører for denne gruppe. Udover at være fører for gruppen er det også kommandobefalingsmanden, der har med bl.a. personeltjeneste, køresedler, booking af køretøjer, lokaler samt kontrol af hele kompagniets materialer. Kommandobefalingsmanden er også den der har med nyt personel at gøre, når disse tilgår kompagniet, heriblandt stamkort over kompagniets personel.
 
Signalbefalingsmanden (SIGBM)
Signalbefalingsmanden er gruppens næstkommanderende. Som signalbefalingsmand, er vedkommende den, der har med signalmaterielet i kompagniet. Signalbefalingsmanden er ansvarlig for at signalmaterielet er opdateret og funktionsdygtig. Alt hvad kompagniet har af radioer, terminaler, telefoner m.m. er hans ansvar at det er tilgængeligt og kan rekvireres af kompagniets enheder, når de skal bruge det.
Stabshjælper, Signalpersonel og kører/motorordonnanser
Resten af kommandogruppen er KDOBM og SIGBM's hjælpere. Personellet i gruppen er uddannet til at kunne hjælpe med blandt andet; radio og signaltjeneste, stabstjeneste som hjælper til KDOBM. Desuden er der en række kører og motorordonnanser, som skal hjælpe blandt andet kompagniets stab med kørsel og ordonnanstjeneste. Derfor skal disse have kørekort til både almindelig personvogn samt kørekort til lastbil.
 

FORSYNINGSGRUPPE:

Forsyningsgruppen indeholder FSBM samt næstkommanderende for gruppen. FSBM har med alt materiel i kompagniet at gøre, og har derfor ansvaret for at det hele er funktionsdygtigt. Når delinger eller enheder i kompagniet har brug for materiel, er det FSBM de henvender sig til. Denne har det så i forsyningskammeret, eller skal rekvirere det ved distriktet og sørge for at det er der, når enheden skal bruge det.
 

UDDANNELSES- OG STØTTEGRUPPE:

Uddannelses- og støttegruppen er en gruppe som helt unaturligt ikke har en fører, men er underlagt enten kompagnichefen eller Næstkommanderende. De tilhører også nogle af kompagniets specielfunktioner. I denne gruppe finder man:
 
  • Rekrutteringsofficeren (ROF)
  • Kontaktofficeren (KOF)
  • IT Befalingsmanden (IT-BM)
  • Sundheds- og træningsvejlederen (STV)
  • Historikeren (HIST)
  • Skydelæreren (SKYLÆ)
Rekrutteringsofficeren (ROF)
Rekrutteringsofficerens arbejde er at få nyt personel til kompagniet. Rekrutteringsofficeren er den person, som tilrettelægger alt hvervning og udstilling for kompagniet. Rekrutteringsofficeren og også en af de få i kompagniet, som må stå for selve samtalen med et nyt medlem og dermed være den der får nye til at udfylde "ansøgningen om optagelse i hjemmeværnet". Han bistår desuden kontaktofficeren, da nyt personel i kompagniet "overgår" fra rekrutteringsofficeren til kontaktofficeren, på det tidspunkt en kontrakt underskrives.

Kontaktofficeren (KOF)
Kontaktofficeren er den der har med fastgørelse af personel at gøre. Dette gælder både for den aktive styrke, men også for det personel der står i reservestyrken. Kontaktofficeren sørger for at holde kontakten til reservestyrken, således de hele tiden får nyheder og informationer om hvad der sker i kompagniet. Desuden sørger kontaktofficeren for at fasholde personel i den aktive styrke. Kontaktofficeren er også den person som man bedst kan betegne sig som personellets talerør. Det vil sige hvis der er noget eller nogen man er utilfredse med, ja så har man kontaktofficeren, som man kan kontakte.

IT Befalingsmanden (IT-BM)
IT befalingsmanden giver næsten sig selv. Men IT-befalingsmanden er den person som kompagniets personel kan søge hjælp ved omkring bl.a. hjv.dk, opsætning af funktionsmails. IT-befalingsmanden er også den, der sørger for at der er internetforbindelse i kompagniets lokaler og ved fejl enten selv kan reparere den eller tage kontakt til distriktets IT-officer. IT-befalingsmanden er også den person som står for opdatering af kompagniets IT materiel, såsom Pc'er, Printer, net forbindelse.

Sundheds- og træningsvejleder (STV)
Denne person er kompagniets "gymnastiklærer", hvis man ligesom skal sætte et ord på som alle ved hvad er. Sundheds- og træningsvejlederen, er den person som skal holde kompagniets personel i fysisk god form. Vejlederen tilrettelægger forskellige træningstimer. Vejlederen kan være til støtte for personel og personellet kan kontakte vejlederen for bl.a. kost, fysisk træning, genoptræning af små skader og kan sige hvad personen skal gøre for at komme i form igen.

Historikeren (HIST)
Historikeren er personen, som samler historisk materiale om kompagniet og kan dermed lave en historisk oversigt. Historikeren kan evt. få Felttelefoner, der måske er defekte, og derfor ikke kan bruges mere. Kort sagt den der samler materiel, som man kan forme en historier om kompagniet fra den blev til og fremefter.

Skydelæreren (SKYLÆ)
Skydelæreren er ikke at forveksle med skydelederen. Skydelæreren er den, som skal få personellet igennem oplæringen af våbenbetjening samt være den, som står for kompagniets skydninger i tæt samarbejde med skydelederen. Skydelæreren står for vedligeholdendes skydeuddannelse i kompagniet og kan også støtte andre enheder i Hjemmeværnet med gennemførelse af skydninger, såfremt en enhed ikke selv har en skydelærer, eller man måske har en skydning sammen med en anden enhed.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring