Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kommandoelement

Kommandoelementet er kompagniets stab og er den øverste ledelse i kompagniet.

Kompagniets kommandoelement består af:
·         Kompagnichefen (KC)
·         Næstkommanderende (NK)
·         Uddannelses- og støtteofficer (UDDSTOF)
 
Kompagnichefen, som har en rang af kaptajn, er den øverste i kompagniet. Kompagnichefen er ansvarlig for, i samarbejde med den øvrige ledelse, den daglige administration og ledelse af kompagniet.
Kompagnichefen deltager endvidere i eksterne møder med andre myndigheder.
Kompagnichefen får rådighedsvederlag. Det betyder, at han som chef månedligt får udbetalt et beløb for, at han bestrider stillingen som kompagnichef.

Næstkommanderende er chefens højre hånd og bistår i ledelsen af kompagniet. Næstkommanderende er samtidig også den person, som har med uddannelse at gøre for alle i kompagniet. Han skal ligeledes være i stand til at lede kompagniet i chefens fravær. Næstkommanderende er også uddannet Taktisk Leder, således at han kan stå for opgaver, som bliver tildelt kompagniet fra politiets side. Næstkommanderende er som chefen også en af de personer, der får rådighedsvederlag.

Uddannelses- og støtteofficeren er den person som i kompagniet indestår for at uddannelserne i kompagniet bliver udført i tæt samarbejde med næstkommanderende. Uddannelses- og støtteofficeren er også den person som har med alt nyt personel at gøre, som ønsker optagelse i kompagniet, i tæt samarbejde med kompagniets rekrutteringsofficer.
Uddannelses- og støtteofficeren indestår også for alt lovpligtig uddannelse at gøre og sørger for, i samarbejde med delingernes førere, så alle i delingerne kommer igennem den lovpligtige uddannelse.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring