Topbanner

Nyhed

2 kvinder på LPU2

LPU2

06-09-2017

Over lovligtig uddannelse (LPU)2 Christiansminde i Jægerspris den 15.8 – 24.8 2017

 

Ninette og jeg mødtes med Jan i Søgårdslejren, hvor Jan ventede for at køre os til Christiansminde.

Turen gik over alt forventning, der var ingen overhovedet, vel ankommet bliver vi registeret og får udleveret nøgler til vores værelser, og vi får pakket ud, aftensmad og til infomøde.

 

Vi startede hver morgen med eksercits og appel, bagefter gik vi til dagens program, vi startede op med førstehjælp og våbenlære, de 2 store kurser.

 

Førstehjælp og våbenlære havde vi samtidigt, d.v.s. første halvdel af dagen gik enten med våbenlære eller førstehjælp og omvendt.

 

Førstehjælp havde vi teori og praktiske øvelser, hvor der bl.a. var hjerte-lunge-redning (HLR), forbindinger m.m. Vi havde det sjovt, men det var også alvor i blandet. Dagen før vores prøve havde vi en lille øvelse, hvor vi skulle prøve kræfter med tre forskellige Still opgaver, smugkro, færdselsuheld og en eksplosion i et narkolaboratorium. Det var sjovt at prøve kræfter med disse opgaver, og hvordan vi skulle håndtere situationerne. Selve prøven var teori og Still øvelser, (HLR), fald, punktblødning og færdselsuheld.

 

I våbenlære fik vi gennemgang af våbnet og vedligehold, og hvordan reglerne var skydebanen. Vi skulle prøve kræfter med skydningen henholdsvis 15, 50 og 100 meter. Vi havde liggende, knælende og stående stilling. Til kontrolskydning 7 (K7) manglede vi desværre tiden, da vi ikke måtte starte det angivne tidspunkt. Den vi taget hjemme i kompagniet

Om aftenen efter førstehjælp og våben prøverne havde vi grillaften, og vejret var med os, det var sat hygge.

 

Vi blev omskolet til FX våben, hvor vi skulle have CBRN dragter (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) og blive skudt af vores medkursister. Vi have det rigtig sjovt den aften.

 

De næste dage havde vi hjælp til politiet, CBRN og radiokommunikation (SINE)

 

I hjælp til politiet, fik gennemgang af diverse love om hvad vi måtte ikke måtte, hjælp til evakuering, eftersøgning af genstande, henholdsvis mark og skov, det var sjovt at prøve og vi fik set hvor svært det var i skoven at finde ting samt at holde kontakt til den nærmeste i vores linje. marken fandt vi en hammer, de ikke kunne finde året før, vild jubel…..

 

CBRN gennemgang af masker, og øvelse i at den inden for det givende tidspunkt, bagefter var vi i containeren, hvor de havde lagt tåregas ud, skulle vi have maske , skifte filter, spise og drikke, samt pudder os i ansigt samt krop til sidst lidt løb derinde.

 

SINE gennemgang af radioen, og programmering af den. Det tog et par timer, bagefter var kursuset slut.

 

Sidste dag havde de lavet en handlingsbane, hvor vi skulle igennem nogle baner, med bl.a. kort, koordinater, kast medhåndgranater”, løb forhindringsbane, knob, trække en bil, skyde med bue og pil, luft pistol og gevær.

 

Hver aften havde vi hygge sammen med de andre kursister, hvor vi snakkede om dagen og hjælpe hinanden. Vi havde alle sammen gode og dårlige dage.

 

Vi havde nogle sjove og hyggelige aftener Christiansminde, Ninette delte værelse med enblåMarinehjemmeværnet, og en grøn ligesom hende og jeg med tre fra Marinehjemmeværnet.

Hvis man havde en dårlig dag, var vi til for hinanden (fra kompagniet), og nogle af de andre, var der også for at støtte en, man fik det bedre, men dagen sluttede altid af med et godt humør.

 

Det var fedt at mærke, hvordan det var at være skydebanen, plus at den viden, man fik, det kan man bruge til noget. Selvom man har det lidt svært, var der ingen problem i det, tøvede man, indtil man kunne det. Det var super godt og alt i alt havde vi ni super gode og lærerige dage.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224