Topbanner

Nyhed

Multiuddannelsesweekend

I 2016 gennemfører Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland multiuddannelsesweekend. Datoen er
den 28. - 30. oktober på Flyvestation Skrydstrup.

26-09-2016
​Indhold
Denne gang vil der være et bredt udvalg af kurser og uddannelser, der henvender sig til alle, men også til specifikke funktioner. Nogle af emnerne vil give et Q, mens andre emner er valgt på opfordring fra kompagnierne.
Du kan tilmelde dig de emner, du synes er relevante for dig.
 
 
Du tilmelder dig via din NK i kompagniet. Der skal være plads til både det faglige, men også det sociale. Derfor vil der, som noget nyt, lørdag aften – den 29. oktober være fælles distriktsmiddag, efterfulgt af et spændende foredrag af Asbjørn Skjøth Bruun, der vil fortælle om sin tid ved Siriuspatruljen på Grønland.
 

Militær farligt gods for kompagnichefer og ledere: 


Indsats- og katastrofepsykologi: ndsats- og katastrofepsykologi:

 

Konflikthåndtering:

 

Regler for magtanvendelse:

 

IT BM Åbent Hus:

 

Vil du være fører?

 

Vedligeholdende førstehjælp:

 

Førstehjælp genopfriskning:

 

Workshop for skydelærere:

 

Håndgranatuddannelse:

 

Signaltjeneste 2:

 

Mil. FARGO version 1.3:

 

Råds- og organisationsuddannelse:

 

Forsyningshjælper- og materielkendingskursus:

 

Planlægning af hvervning i Esbjerg:

 

Samtalelederkursus:

 

Distriktsmiddag og foredrag om Siriuspatruljen:

 

Omskoling til FIK:

 

 

 

 

Fakta

Folder kan ses under dokumenter

Links

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224