Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi

Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter i Landsdelsregion Øst. Hjemmeværnsdistriktet består af 16 kompagnier, der spænder fra stabskompagni, infanterikompagni og bevogtningskompagnier over politikompagnier, virksomhedshjemmeværnskompagni til musikkorps. Til distriktet er der knyttet en stab med frivilligt personel og reservepersonel. Kompagnierne er udelukkende bemandet med frivilligt personel.

Distriktet, som er beliggende på Stensved Kaserne ved Vordingborg, er en af Landsdelsregion Østs dispositionsenheder. Området er geografisk sammenfaldende med Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politis område og dækker i alt syv kommuner. Distriktet har, inden for ansvarsområdet, ansvaret for Hjemmeværnets støtte til det øvrige forsvar, Politiet og samfundet generelt.

Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland- og Lolland-Falster har til opgave at sikre uddannelse og opstilling af de frivillige kompagnier samt kontinuerligt at oparbejde og opretholde et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau.
 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring