Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnets etiske regler

Hjemmeværnets rådorganisation har skrevet et sæt etiske regler, som skal danne grundlag for fremtidens hjemmeværn.

​Hjemmeværnets etiske regler

​​​Sådan skaber vi i fællesskab den bedst mulige frivillige militære organisation bygget på troværdighed, loyalitet, ansvar og respekt.  

Generelt
Personel i Hjemmeværnet skal både i og uden for tjenesten være værdig til den agtelse og
tillid, som et medlemskab af en frivillig, militær organisation kræver, og således være en
værdig repræsentant for Hjemmeværnet og Totalforsvaret.

Troværdighed
Jeg er troværdig i ord og handling, fordi jeg holder, hvad jeg lover og siger fra, når opgaven
ikke kan løses. I Hjemmeværnet sætter vi en ære i at løse pålagte opgaver med udgangspunkt i vores uddannelse og militære færdigheder. Alle viser respekt for vores uniformer ved at bære og anvende dem præsentabelt og korrekt.

Loyalitet
Hjemmeværnets personel er loyale over for trufne beslutninger og over for hinanden.

Ansvar
Vi tager ansvar for egen uddannelse og støtter andres. Jeg holder mig i fysisk form i forhold til min funktion. Vi anvender Hjemmeværnets ressourcer ansvarligt.

Respekt
Hjemmeværnets personel griber aktivt ind over for diskrimination, mobning og anden krænkende
adfærd. Vi anerkender behovet for forskellige typer af enheder i Hjemmeværnet og vigtigheden af at samarbejde under uddannelser, øvelser og indsættelser.


 Sådan blev regelsættet til

​Det etiske regelsæt for Hjemmeværnet er skabt af medlemmerne selv.

Arbejdet foregik på alle niveauer af Hjemmeværnets rådsorganisation i løbet af 2013.

Landsrådet koordinerede forslagene, så alle emner  blev dækket, inden regelsættet blev vedtaget i november 2013.

Efterfølgende har både frivillige og ansatte drøftet, hvordan hele Hjemmeværnet kan arbejde med at efterleve det etiske regelsæt bedst muligt.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring