Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnets whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Hjemmeværnet. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Hjemmeværnet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Hjemmeværnet, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i hjemmeværnet, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Hjemmeværnet samarbejder med
 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Hjemmeværnet
 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Hjemmeværnet
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Hjemmeværnet
 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

Det betyder bla., at der muligvis kan gives aktindsigt i din henvendelse efter offentlighedslovens almindelige regler. Det betyder endvidere, at du ikke er beskyttet i de tilfælde, hvor din indberetning vedrører tavshedsbelagte oplysninger, ligesom du ikke er beskyttet af whistleblowerloven imod repressalier fra din arbejdsgiver.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
   

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Hvis du er medarbejder inden for Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige "ordninger/linjer mv.", der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

BEMÆRK: Ordningen kan ikke benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 

 

Hvordan kan du kontakte os:

Du kan kontakte whistleblowerordningen ud fra nedenstående kontaktoplysninger. Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet.

Hjemmeværnets Whistleblowerordning

Hjemmeværnskommandoen
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg

Mail:HJK-KTP-WHISTLEBLOW@MIL.DK
Mobiltelefon: +45 23280537


​Ønsker du at kontakte ordningen telefonisk, kan det gøres, via ovenstående mobiltelefonnummer, på hverdage mellem kl. 9-15. Hvis telefonen ikke besvares, er du velkommen til at ringe tilbage senere eller lægge en besked. Lægger du en besked med kontaktoplysninger, vil du senest blive kontakte den første efterfølgende hverdag.

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette via dette link: https://hjv.sit-wb.dk

​Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne web adresse https://hjv.sit-wb.dk og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Hjemmeværnets netværk.

​Ønsker du fysisk fremmøde ved Hjemmeværnets whistleblowerordning, kan dette aftales telefonisk eller via anmodning i din skriftlige henvendelse. 
Mødet vil foregå ved Hjemmeværnskommandoen, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg.  


Om anonymitet og fortrolighed​​

Hjemmeværnets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Hjemmeværnets whistleblowerenhed er forankret i Hjemmeværnkommandoens ledelsessekretariat, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Hjemmeværnets netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Hjemmeværnets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Hjemmeværnets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://hjv.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Hjemmeværnets netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Hjemmeværnet eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal. Datatilsynets ordning findes her: https://whistleblower.dk/​ 

Vi opfordrer til at benytte den interne whistleblowerordning før du benytter den eksterne.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os. Dertil har du mulighed for at henvende dig telefonisk til os.

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

​Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.


Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Her kan du læse mere fra relevante kilder


Whistleblowerordningen begrænser ikke offenligt ansattes ytringsfrihed, og der er så​ledes ​fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom. Se desuden link til vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed oven​​for.

Andre relevante kontakter:

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
​Hjemmeværnskommandoen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter dig af HJV.DK:

Hjemmeværnskommandoen
Sankelmarksvej 26
4760 Vordingborg
Telefon: +45 72 82 00 00
CVR-nr.: 16287180 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

• E-mail: hjk-ktp-dpo@mil.dk
• Mobil: +45 30458842 eller 72820000
• Ved brev: Hjemmeværnskommandoen, ATT: databeskyttelsesrådgiver, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg 


Kønskrænkende adfærd

I Forsvarsministeriets Personalepolitik er det en grundlæggende værdi, at alle ansatte skal behandles med respekt. En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug.

Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere her http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fps/Medarbejder/kka/Sider/default.aspx

På internettet: respektforhinanden.dk


OPRK

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at ​hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

 

E-mail: FPS-KTP-OPRK 
Tlf. 3266 5163

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/medarbejder/Arbejdsmiljo/Sider/konflikthaandtering-mistrivsel.aspx

 

HR-Portalen

Svar på spørgsmål i fm. ansættelse, fravær, løn, job, kompetenceudvikling m.m. finder du på http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/hr/Sider/default.aspx

 

Hvis oplysningerne ikke kan findes her, så kontakt din chef/leder, der har adgang til HR-rådgivningen.

Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA)

Spørgsmål i fm. dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, her er det igen din chef/leder, der skal kontaktes. Alternativt kan arbejdsmiljøorganisationen ved din enhed kontaktes.

 

Forsvarsministeriets Auditørkorps

Anmeldelse af strafbare forhold vedr. militært ansatte:

Tlf. 728 11080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk

 

Veterancentret

Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

 

Tlf. 728 19700 døgnet rundt

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Veterancentrets hjemmeside: http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fps/Organisation/Veterancentret/Sider/default.aspx


På internettet: veteran.forsvaret.dk

 

Veteranstøtten

Støtter i fm. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt
E-mail: social@80608030.dk
www.80608030.dk (internettet)​


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring