Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnseskadrille 242 Sydfyn

Hvem er HVE 242 Sydfyn? 

 
 

Hjemmeværnseskadrille 242 Sydfyn hører hjemme i Svendborg, og har til huse på
Hjemmeværnscenter Sølund.
Eskadrillen er opstået ved sammenlægning af de tidligere enheder i
Svendborg, Ringe, Faaborg og Assens.
Eskadrillen er i en genopstartsfase, hvor vi har travlt med at genopbygge enhedens kapaciteter og få uddannet nyt personel, så enheden igen kan blive operativ.
 
Vi løser Flyverhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning og
bevogtning af flyvevåbnets installationer. Vi yder også støtte til det øvrige
forsvar samt det civile samfund.
 
Vi deltager i / afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde
vores kompetencer.
Vi er repræsenteret i HJV’s rådsorganisation.
 
Vores særkende er engagement, fælles ansvar og et godt kammeratskab.
Vi lægger vægt på at uddanne os til de opgaver som skal løses under 
hensyntagen til den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.
 
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger
med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk.
 
Som medlem er man organiseret i grupper af 6 – 8 personer.
Vores eskadrille udsender på baggrund af opgavens omfang og karakter det fornødne 
personel til at sikre opgaveløsningen.
 
Om vores uddannelse:
Særlige sikkerhedsregler kræver særligt uddannet personel. Nye medlemmer i
Flyverhjemmeværnet skal tage Hjemmeværnets militære grunduddannelse, som er fælles
 for alle værnsgrene. Herefter får Flyverhjemmeværnets frivillige en specifik uddannelse.
Den giver dem kompetencer til at arbejde under de særlige sikkerhedsregler, der gælder i
såkaldte flyveoperative områder – fællesbetegnelsen for lufthavne og flyvestationer.
Mange steder tilbydes desuden en lokal uddannelse, der knytter sig til den lufthavn, man
hører til. 
 
Efter grunduddannelsen er der mulighed for videre uddannelse, eksempelvis: 
  • til bevogtningsassistent på linje med flyvevåbnets egne bevogtningsspecialister.
  • til Security Force som med kort varsel skal kunne udføre den specialiserede sikring af fly og
  • flyspecifikt materiel.​

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224