Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Hjemmeværnsflotille 125 Maritime Force Protection

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​Flotille 125 Maritime Force Protection (MFP) er hjemmehørende i Randers og er en ud af fire MFP-flotiller i Danmark.​
​​​​​

MFP-enheden er specialiseret i løse operative støtteopgaver for Søværnet, indenfor bevogtning af skibe i havn, under havneanløb og til ankers uden for havn.​

Vi udfører maritim bevogtning, både i militære og civile havne og indsættes f.eks. i forbindelse med bevogtning af udenlandske flådefartøjer i danske havne (Host Nation Support), i samarbejde med det øvrige Hjemmeværn.

I forbindelse med NATO-øvelser eller andre internationale øvelser, bliver MFP-enhederne anvendt aktivt til at bevogte de mange flådefartøjer, men kan også indgå i rollen som sejlende fjendestyrker, eller løse andre ad-hoc opgaver for flådeenhederne. 

Vores flotille har deltaget i udenlandske NATO-øvelser i både Norge, Tyskland og Estland ​og har i den sammenhæng fået stor faglig og professionel anerkendelse, fra både danske og udenlandske flådeenheder. ​

Vi samarbejder ofte med Politiet om at løse en række essentielle støtteopgaver, f.eks. i forbindelse med eftersøgninger af forsvundne personer og genstande, eller afspærring af havneområder og almindelige patruljesejladser ved større arrangementer.​

Vi er også klar til at rykke ud når stormen raser, oversvømmelser hærger, ved store ulykker og terrortrusler, eller ved et generelt forhøjet sikkerhedsniveau i Danmark.

Derfor er enhedens motto: "ALTID KLAR - OVERALT"

Aktivitetsniveauet i flotillen er generelt højt, og du kommer derfor som frivillig i begivenhedernes centrum, når du indsættes i støtteopgaver for Søværnet og Politiet. Det kræver derfor at du er mentalt robust, har en god fysik og kan svømme, samt at du har gode samarbejdsevner og besidder gode soldatermæssige færdigheder. ​​


​​​​​​​​​​​​​​​Billede til HJV.dk2.jpg

 OE Nyheder

Søg

 Flotillechef

​​​
KL Jacob Ølholm

 Næstkommanderende

​​​​
PL Ricky Elgaard

 Rekrutteringsspecialist

​​
RECSPEC.jpg
REKSPEC ​Helle Weltz

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring