Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Chefens up-date

Jeg vil prøve med jævne mellemrum at informerer alle i flotillen og hvad der rør sig i og omkring flotillen.

1. eksempel på dette kommer her

25-09-2020

​​

Chefens up-date.

​Med "Chefens up-date" vil jeg prøve på, holde alle i flotillen orienteret om, hvad der rør sig i og omkring flotille 241 Odense/Kerteminde.

Jeg​ sætter ikke noget kriterie op for, hvor ofte jeg vil udkomme med en ny up-date, men tænker at det måske vil passe fint, hvis der kommer en ny kort efter vi har holdt driftsmøde.

 

Nye gaster:

Vi har gennem et stykke tid gjort forsøg med at samle alle nytilkomne gaster i en uddannelsesbesætning.

Dette har den store fordel, at alle får den samme grundlæggende uddannelse, samtidig med at de har gode muligheder for at tale med vores UDSTOF.

Vi har dog erfaret at et sådant arrangement kræver ret mange personer, da der ud over uddannelsesgaster, skal mønstre en minimumsbesætning på mindst 8 mand for at vi over hovedet kan afgå havnen. Det er derfor svært for en relativ lille flotille at drive en uddannelsesbesætning uden samtidig at drive rovdrift på gasterne i besætning 1 og 2, der har hjulpet velvilligt til.

Da vores OPO, der også stod for uddannelsesbesætningen, har valgt at søge lykken et andet sted er der kun undertegnede til at tage over. Dette har jeg desværre ikke mulighed for, da jeg har mange andre opgaver at løse.

Da det vigtigste omkring nye gaster er at få dem aktiveret, engageret, og give dem tilpasse udfordringer, så de får en samhørighedsfornemmelse og føler sig velkommen i 241. Dette er jeg ikke sikker på at vi længere sigt kan tilbyde gennem vores uddannelsesbesætning.

Derfor har vi besluttet at sætte "projekt uddannelsesbesætning" lidt i bero og lade alle nye indtræde i de 2 operative besætninger. Dem der allerede er sat ind i uddannelsesbesætningen, vil blive fordelt mellem de 2 besætninger der herefter vil tage sig kærligt af dem.

Dette indebær et stort ansvar for vores "gamle" gaster, som fremover skal være dem der viser vejen for de nye.

Vi arbejder på at standardiserer måden man gør tingene på, så alle binder fenderen på samme måde, fortøjer skibet ens, holder brandruller på samme måde o.s.v.

Derfor er vi i gang med 2 tiltag.

 1. Udarbejdelse af en logbog til hver enkelt nye gast, så man til stadighed kan se hvad gasten har været igennem og hvad gasten mangler.
  Noget af det i bogen vil være "need too doo" og andet "nice too doo". Men andre ord, der vil være emner der er obligatorisk at gennemgå. (dette vil blive nærmere berørt i punktet "HGU…. Hjemmeværnets nye uddannelse"

 2. Udarbejdelse af "POP-carts" hvoraf fremgår den rigtige metode.
  Når nu jeg skriver "rigtige metode" kan der sagtens være nogen der har en anden opfattelse af hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Der er erfaringer der har gjort, at man har ændret lidt på de normale procedurer, men det jeg her betegner som "den rigtige metode" er den metode som anvendes på Marinehjemmeværnsskolen i Slipshavn.
  Kun på den måde kan vi klæde vores nye gaster på til de kurser de skal på.

  Er uddannelsesbesætningen så helt lagt i graven?
  Nej bestemt ikke. Den er bare lagt midlertidig i mølposen og er klar til at blive trukket frem igen, når flotillen når en volume, der er stor nok til at have en "stambesætning" der kan varte dem.
  For at gasterne stadig skal kunne komme i kontakt med UDSTOF og undertegnede, vil vi begge med jævne mellemrum sejle med på nogle af jeres normale sejladser.

   

  Corona Åh nej…. Nu igen:
  Jeg er selv træt af at skulle tage stilling til Corona hele tiden, men med den udvikling der sker lige for tiden, må vi udvise stor ansvarlighed, træffe de beslutninger der er nødvendig for at bekæmpe risikoen for smittespredningen mest muligt. Også selv om disse beslutninger måtte være trælse, ubehagelige og ærgerlige.
  Det betyder at vi skal begrænse vores aktiviteter mest muligt. Vi skal nøje overveje nødvendigheden af hver enkelt aktivitet.
  Er der sammenhæng mellem den risiko vi udsætter os selv for i relation til udbyttet af aktiviteten.
  Marinehjemmeværnet har beskrevet retningslinjer for, hvordan vi kan forholde os. De har opdelt åbningen af Danmark i 5 faser, hvor vi lige nu befinder os i fase 4.
  I fase 4 er der mulighed for aften-, weekendsejladser samt mødeaktiviteter der har et fagligt- og uddannelsesrelevant udbytte. Dermed er det ikke åbnet for arrangementer af ren social karakter.
  Nu kan vi med rette diskuterer det faglige og uddannelsesmæssige udbytte af vores flotilleaftener, men selvfølgelig er vi nødt til at have en mulighed for besøg på depotet.
  Jeg vil ikke aflyse flotilleaftenerne, men jeg vil henstille til at I kun kommer hvis det er absolut nødvendigt og hvis i har ærende på depotet samt at være kortest mulig i lokalerne.
  Og jeg ved godt at det kommer på et meget uheldigt tidspunkt, netop nu hvor vi har planer om at skrue op for vores sociale arrangementer, men hvis vi ikke selv gør noget, bliver vi sandsynligvis overhalet inden om og bliver pålagt yderligere restriktioner for vores aktiviteter.
  Samtidig vil jeg inderligt indskærpe nødvendigheden af god afstand til hinanden, god håndhygiejne og lade være med at give hinanden håndtryk.
  Jeg ved godt at det ligger dybt forankret i vores kultur at trykke på næven og synes da også selv, at der er noget varm og hjerteligt i denne gestus.
  Men hvis vi skal have forbedret situationen, er det pine-død nødvendigt at vi tager os sammen og holder op med at spille "usårlige".
  Så sig nej til håndtryk.
  Og husk. Det er helt i orden at melde fra på grund af Coronafrygt. Lad nu være med at tage nogen chancer.

   

  HGU…. Hjemmeværnets nye uddannelse

  For ca. 5 år siden blev Hjemmeværnets uddannelsessystem opdateret og vi fik det vi kender i dag, nemlig Lovpligtig uddannelse med LPU 1, 2, 3 og 4.
  Den har nu været under luppen igen og man har valgt at lave en helt ny uddannelse, nemlig "Hjemmeværnets grunduddannelse" (HGU)

  Hvad er der så af nyt i forhold til det vi kender?
  Tja…. Egentlig virker det mest som gammel vin på nye flasker, men lidt er der selvfølgelig lavet om.
  Uddannelsen forbliver opdelt i 4 moduler HGU 1, 2, 3 og 4.

  HGU 1 ligner til forveksling det nuværende LPU 1. Jeg har prøvet at granske i det og kan ikke lige se nogen forskel. Bortset fra, at uddannelsen flyttes fra skolen og over til egen enhed.

  Indholdet af HGU1 er:

 1. Iklædning, samling og tilretning af udrustning. Som bliver en opgave for LOGSPEC

 2. Tjenestekendskab som jeg selv forestiller mig at tage.

 3. Anvendelse af forsvarets køretøjer (FELS-selvstudie)

 4. Grundlæggende militær sikkerhedstjeneste (FELS-selvstudie)

 5. HJV.DK Grundkursus (FELS-selvstudie)

 6. Information- og persondatasikkerhed (FELS-selvstudie)

 7. Idræt

 8. Eksercits

 9. Maritim sikkerhed

  De 3 sidste kommer til at foregå i besætningerne, men alle emner vil fremgå af gasternes logbog.

  HGU2 som er et tilstedekursus på samme måde som LPU1:

 1. Beredskabsuddannelse for enkeltmand

 2. CBRN

 3. Førstehjælp

 4. Geværuddannelse trin A

 5. Tjenestekendskab

  HGU3 afholdes på Slipshavn:

 1. Anhuggeruddannelse

 2. Brand-, redning-, og miljøuddannelse.

 3. Maritim sikkerhed

 4. Geværuddannelse trin B (sø)

  HGU4

 1. SURVEX (lige som i dag)

  Og som den vakse læser måske har bemærket, så er der hverken SRC eller speedbådskursus med i uddannelsen.
  Man har lavet uddannelsen så den kun indeholder det mest nødvendige. De øvrige kurser er selvfølgelig stadig en mulighed, men ikke længere lovpligtige.

  Og hvad så hvis man er midt i det nuværende LPU? Skal jeg så starte forfra?
  Nej bestemt ikke. Du hopper bare ind på den HGU der svarer til den LPU du var nået til, så hvis du har taget din dæksgat og din søskydning på Slipshavn, men mangler speedbåd og SRS, så er du klar til en SURVEX efter HGU-modellen.

  Hermed slutter min første up-date​.
  Den blev måske lidt lang, men lad os nu se om ikke det retter sig med tiden.

  Ellers ser jeg bare frem til at møde jer alle sammen på havet

  FH/PL Jørn Hartmeyer​


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring