Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

4. maj 2015

4. maj i år er det 70 år siden, Danmark blev frit efter fem lange års tysk besættelse.


Tekst og Foto, Niels Henrik Olesen

29-04-2015

Befrielsesdagen markeres på Amager


4. maj i år er det 70 år siden, Danmark blev frit efter fem lange års tysk besættelse.

Seniorlauget i hjemmeværnsdistrikt København markerer dagen ved at lægge blomster ved mindestenene på Amager for faldne modstandsfolk og soldater og ved at indbyde offentligheden til en fælles samling på Kastrup Fort med følgende program:


Kl. 13.00: Kastrup Forts nordlige kasemat åbnes til besigtigelse


Kl. 13.15: Opstilling af parade


Kl. 13.30: Medlem af det historiske udvalg ved hjemmeværnsdistrikt København, sognepræst Niels Henrik Olesen, Simon Peters kirke taler over temaet ”Folk og forsvar”.


Den nordre kasemat på Kastrup Fort

Den nordre kasemat på Kastrup Fort, hvor den tyske værnemagt ifølge medlemmer af modstandsbevægelse skulle have henrettet desertører.


Efter arrangementet på Kastrup Fort, der slutter kl. 13.45 fortsætter Seniorlauget til mindestenen ved Simon Peters Kirke for sognepræst Tage Schack, der blev myrdet den 9. april 1945 af folk, der sympatiserede med besættelsesmagten. 


Mindestenen ved Simon Peters Kirke for sognepræst Tage Schack
 Mindestenen ved Simon Peters Kirke for sognepræst Tage Schack.
På stenen er citeret et vers af salmen ”Op til Guds hus vi gå” (DDS 443 v.3)
 

Frem til kl. 15.00 vil der herefter være samvær i kirkens menighedshus, Wibrandtsvej 41B med adgang for alle.


Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af dette arrangement bedes deltagelse venligst anmeldt forudgående ved en mail til nhol@km.dk eller tlf. 32 55 27 06.


Kastrup Fort blev bygget i årene 1886-87 som en del af Københavns Befæstning. Efter det militære nederlag i 1864 og tabet af hertugdømmerne i Sønderjyllland var den forsvarspolitiske grundtanke, at hovedstaden i en eventuel fremtidig konflikt for enhver pris skulle kunne forsvares.

Kastrup Forts hovedopgave var at sikre indsejlingen til København mellem Saltholm og Middelgrunden.

Fortet blev nedlagt efter 1. verdenskrig og overgik til rekreative formål, indtil den tyske værnemagt i 1940 overtog det. Mandskabet var indkvarteret i barakker på de åbne arealer i fortet. Disse husede i et par år efter krigen nogle af de mange tyske flygtninge, der kom til landet i begyndelsen af 1945 fra Østpreussen.

Medlemmer af modstandsbevægelsen mente at vide, at værnemagten henrettede desertører i den nordlige kasemat, heriblandt ungarske soldater, der på Rosenborgs Eksercerplads i krigens sidste dage gjorde oprør ved udsigten til at blive sat ind i forsvaret af Berlin.Der er spor af kraftig skydning i den nordlige kasemat, men ikke sikre kilder til bestemmelse af skuddenes oprindelse.Kastrup Fort er et historisk sted, men vil den 4. maj først og fremmest tjene som et erindringssted, der bringer tankerne tilbage til skæbnestunder i Danmarkshistorien.

På befrielsesdagen har vi dem i tankerne, som kæmpede, og dem, der faldt, for at vi kunne fortsætte udviklingen af det danske samfund efter vore værdier i frihed.


Repræsentanter for Seniorlauget lægger på befrielsesdagen tillige blomster

ved mindestenene i Ballonparken, på Christmas Møllers Plads, ved Tårnby Kirke og Korsvejens Skole.

Dragør Marinehjemmeværn tager kl. 17.30 opstilling ved mindestenen ved Dragør Kirke for at mindes byens faldne.
Tilmelding via AKOS, klik her

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring