Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Årets møde mellem HVK DJL og HDEJY

Overskriften kan dække over mange ting, både positive og knap så positive. HDEJY = Distriktet gennemfører med ca. 3 års mellemrum tilsyn ved de forskellige kompagnier i Østjylland.

23-01-2020
Overskriften kan dække over mange ting, både positive og knap så positive. HDEJY = Distriktet gennemfører med ca. 3 års mellemrum tilsyn ved de forskellige kompagnier i Østjylland. Ideen med tilsynet er i en fast form at skabe et forum for, at Distriktet og udvalgte folk fra KMP, f.eks. KC, NK, UDSTOF m.fl. kan tale om, hvordan det går og afklare, hvorvidt der er behov for støtte m.m. Hensigten er at medvirke til at et kompagni udvikler sig.
HVK DJL havde den 22 JAN to opgaver, oprydning diverse steder og håbe på Distriktets accept af nogle dispositioner. Vi havde et hold som mødte kl. 9 og som arbejdede hårdt og godt, indtil arbejdet var udført. Kl. 15 kunne der komme yderligere folk til fra KMP, som skulle deltage i selve tilsynet. Flere af KMP folk viste kampånd og deltog i begge dagens og aftenens opgaver.

 
For at gøre historien kort kunne CHLOG Jonas, HDEJY godkende vor oprydning og vore dispositioner, også ud fra et militærsikkerhedsmæssigt synspunkt. Så, tak til alle der medvirkede ved oprydningen og flytningen af materiel.  Nu må det gerne ligge, hvor det ligger.
Dette i princippet meget praktisk betonet arbejde blev om aftenen afløst af stillingtagen til direkte spørgsmål og papirarbejde. 

 
KC, NK, UDSTOF, ADMSPEC, LOGSPEC og REKSPEC skulle alle forholde sig til de spørgsmål, som Distriktet tidligere har fremsendt og, som de forskellige skulle besvare efter bedste evne. Der var spørgsmål om hvervning, der var spørgsmål om kontrol med rejseafregning, der var spørgsmål om kontrol med våbenopbevaring og mange andre spørgsmål inden for de forskelliges fagområder.
De fremmødte gjorde en god og hæderlige indsats. 

 
Distriktet var repræsenteret med mange kloge hoveder og den klogeste = øverste repræsentant var STCH Henrik, HDEJY. Nok ikke kun KC, men formentlig også andre var spændt på, hvorvidt Distriktet mener vi gør en god indsats, overholder reglerne o.s.v., inden for de forskellige fagområder. KC var glad/stolt, da STCH Henrik kunne meddele, at Distriktet fandt indsatsen, svarene og de uddybende samtaler/forklaringerne tilfredsstillende.

 
STCH Henrik gjorde meget ud af at, at det ikke var en inspektion der var foretaget, men et tilsyn og udtalelsen "Tilfredsstillende" skal ikke ses som en karakter. 

 
Når der gennemføres et tilsyn er det dialogen, der er vigtigst og Distriktets hold og de fremmødte fra HVK DJL fik alle noget ud af drøftelserne. 
 
KC takkede både Distriktets og eget hold for indsatsen og selvfølgelig for "karakteren" Tilfredsstillende, men endnu mere for de gode indspark, der kom frem, som forhåbentlig kan blive til gavn for HVK DJL.

 
Tilsynet har selvfølgelig givet stof til eftertanke og der sker også noget i 2020, som kan henføres til konklusionerne fra tilsynet. 

 
Efter en, for nogen lang dag, kunne KC takke for indsatsen, takkede for det gode samarbejde og specielt den indsats der var ydet fra både Distriktets og KMP repræsentanter, for blandt andet at skabe grundlag for en bedre fremtid for KMP. 

 
Nu skal vi smøge ærmerne op og anvende de gode indspark m.v. Vi vil benytte forårets BM-Seminar til at se på nogle af forslagene.

 
Har man ideer til, hvordan man kan hverve nye medlemmer, har man ideer til, hvordan vi fastholder vore folk, kunne man tænke sig at blive befalingsmand eller har man bare spørgsmål til sin hjemmeværnstjeneste, hører vi gerne fra jer.

 
Vi ses på skydebanen, til uddannelse eller øvelse. Tag en hjemmeværnskammerat med eller tag en med, som du synes både hjemmeværnet og pågældende selv har glæde af at blive hjemmeværnssoldat.

 
Venlig hilsen

 
Frank​
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring