Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Hjemmeværnskompagni Rebild

Kompagniområde
 
  • Kompagniområdet strækker sig fra Terndrup i øst, Vegger i vest, Ravnkilde i syd samt Støvring i nord - næsten identisk med Rebild kommune.
  • Hjemmeværnskompagni Rebild er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren i løsningen af en række opgaver.
  • Kompagniet støtter desuden de civile myndigheder i forbindelse med oversvømmelser, stormflod, sneberedskab og lignende.
 
 Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Vores opgaver
  • Overvågning og sikring af samfundsvigtige installationer i hele kompagniområdet.
  • Støtte til forsvarets uddannelsesaktiviteter - både under Hærens basisuddannelse og forud for internationale udsendelser.
  • Yderlige står vi til rådighed for de civile myndigheder, beredskabet og politiet i tilfælde af katastrofesituationer, eftersøgninger og lignende.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring