Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politikompagniets historie

Politikompagniets historie 

Kompagniets tilblivelse kan tidsfæstes til sommeren 1951, hvor Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn og Hjemmeværns-region IV havde møder med politimestrene i området for at få etableret nogle hjemmeværnsenheder, der med politifolk som ledere kunne specialuddannes til at yde militær hjælp til politiet.

Resultatet af disse møder blev, at der blev oprettet en politideling, "Politideling 4170" under Hjemmeværnsdistrikt Nordfyn den 15. juli 1951. Leder blev Ejner Alfred Nielsen, der var meget engageret i foreningen "De danske Forsvarsbrødre", hvorfra det lykkedes ham at få en stor del af foreningens medlemmer til at melde sig til den planlagte enhed.
Ejner Alfred Nielsen tog ligeledes kontakt med politifolk, der havde en militær baggrund og overtalte dem til at indgå i enheden som førere.

Den 15. januar 1952 fik enheden status som kompagni og Odense havde fået sit første politikompagni med navnet "Kompagni 4130 Politikompagni". Uniformerne bestod af omsyede engelske og canadiske battledress og en blanding af engelske, canadiske og svenske skråhuer og dertil kom svenske støvler med gamacher.
Bevæbningen var svenske geværer, gevær M/53-17 Enfield, Sten-gun og Husquarna maskinpistoler samt 1 stk. gevær M/50 med tilhørende granatstol og 1 stk. let maskingevær M/24 pr. gruppe.
Den 28. september 1959 oprettedes der under kompagniet en "B-deling", hvis personel var politifolk og som tillige omfattede hjemmeværnsorkestret. B-delingen fik senere, den 1. januar 1972 status som selvstændig kompagni under navnet 4333 B og har senere fået navnet Politikompagni 4033 B, Hjemmeværnets Musikkorps Fyn.

På grund af ændringer i distriktsstrukturen skiftede "Kompagni 4130 Politikompagni" navn i 1962 til "Hjemmeværnskompagni 4330 A". Odenses daværende politimester, Jens Lønborg, havde en målsætning der hed, at Odense politi skulle råde over 4 politikompagnier, og da der i løbet af årene kom mange nye medlemmer til politikompagniet, var tiden moden til en deling af politikompagniet, hvorfor der den 1. januar 1965 blev dannet et nyt politikompagni, Hjemmeværnskompagni 4332 A, bestående af medlemmer af det gamle politikompagni, 4330 A.

Af forskellige årsager blev der ikke oprettet flere politikompagnier, og de to kompagnier levede deres selvstændige liv side om side. Man fik efterhånden sine egne kompagnikulturer og gennemførte hovedsagelig sine egne selvstændige uddannelser, men var dog fælles om en del uddannelse, primært den politimæssige og man havde fælles kompagniområde og fælles opgavesæt.

Med tiden viste det sig uhensigtsmæssigt at arbejde med to selvstændige kompagnier, der havde samme opgaver og samme kompagniområde, ligesom Hjemmeværnet havde et ønske om, ud fra en økonomisk betragtning, at et kompagni skulle have mindst 125 medlemmer for at kunne opretholde status som selvstændigt kompagni.

Derfor begyndte de to kompagnichefer, John Harfelt Petersen fra 4330 A og Jesper Fabricius fra 4332 A, at arbejde hen mod en sammenlægning af Odense to politikompagnier - en sammenlægning, der fandt sted den 1. januar 2001. Det nye kompagni, Politikompagni Odense, eller Hjemmeværnspolitikompagni 4333 A, var - på tidspunktet for sammenlægningen - Danmarks største politikompagni.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring