Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Ildmarkeringskursus

Hvad laver en skydelærer udover at undervise i kompagniet og på skydebane? Læs her vores skydelærers historie, der også er bliver bragt i det seneste nr. af SPORSKIFTET, dog i en afkortet version.

30-12-2018

​​I starten af oktober afholdte Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn et kursus i Ildmarkering. Jeg deltog fordi som skydelærer i Virksomhedskompagni Sjælland.

Om fredagen tog jeg tidligt hjem fra arbejde, skiftede til uniform, og tog tasken som jeg havde pakket dagen i forvejen, og kørte til Christiansminde. Mødetiden var kl. 18:00 så vi startede i cafeteriet med snak og noget aftensmad. Derefter afgang til Jægersprislejeren hvor den teoretiske del af undervisningen startede kl. 19:00. Palle fra Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn gennemgik kursets indhold, hvorefter alle deltagere gav en kort præsentation af deres funktion i hjemmeværnet og erfaring med sprængning og ildmarkering. Der var deltagelse fra forskellige enheder i hele landet, i alt 15 kursister med et bredt felt af kompetencer. Nogen var "bare" skydelærer, mens andre var uddannet som sprængningshjælper. Endelig var det et par stykker med mange års erfaring med sprængning, både militært og civilt.

Efter præsentationsrunden blev vi inddelt i tre grupper. Grupperne fik selvfølgelig nogle opgaver. Nogle af opgaverne var fælles for alle grupper, mens enkelte var specifikke for de enkelte grupper. Min gruppe skulle fremlægge hvordan man anvendte El tænd-materiel ved brug af sprængstof, ildmarkering, højt springpunkt og el kanonslag. Dvs. hvordan den etableres og ikke mindst hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal overholdes. Der var gode diskussioner og der blev slået op i de forskellige reglementer, så vi kunne give de præcise referencer. Små sproglige nuancer i de forskellige reglementer blev vendt og drejet.

Efter gruppearbejdet fremlagde de enkelte grupper i plenum og der blev yderligere diskuteret, så alle var med. Vi sluttede ved 23:00 tiden og de fleste drog over til indkvarteringen og gjorde klar til at få sovet.

Lørdag morgen kl. 6:00 kørte vi fra Jægersprislejeren til Christiansminde for at få morgen mad, og kort efter kl. 7:00 kørte vi ud til sprængningsområdet. Der gik efter en del tid med at losse, kontrol og optælling af materiel. Der blev også udpeget forholdsregler for sanitet hvis der skulle ske et uheld.

Hver gruppe fik deres materiel, udpeget et arbejdsområde og skulle derefter lave en overordnet plan for dagens sprængninger. Vi vidste at vi skulle lave ildmarkering for el tændsystem med sprængstof, Short Tube tændsystem med sprængstof og så højt spræng punkt og anden pyroteknik. Vi beskrev og forklarede sikkerhedselementerne for instruktøren, og kunne gå i gang med det praktiske. En af kursisterne blev spængningsleder og tog batteriet til tændapparatet.

Vores gruppe startede med et kombineret tændsystem, hvor en el-detonator starter et Shock Tube (ST) system

Da vores gruppe startede med el tændsystem gik vi i gang med måle materiellet igennem. Vi klargjorde også el-detonatoren, hvor el-detonatoren er i et 10 cm dybt hul. Den samlede modstande overholdte kravene for tændsystemer, så vi kunne fortsætte med at klargøre ladninger med formbart sprængstof. Pakkerne med formbart blev skåret op i ladninger af 100 gram og klargjort med sprængsnor.

Vi gik den første af mange turer ud i klitterne for at markere vores sprængområde. Klitter består ikke bare af sand, men også af jord og sten. Alle i gruppen var med til at grave seks huller og sorterede jorden så den var fri for sten. Ladninger blev placeret i hullerne og dækket med jord. Enkeltkablet blev trukket og samlet ved dobbeltkablet. Vi kontrollerede at alting var kortsluttet og trak dobbeltkablet tilbage til hvor der skulle tændes. Vi målte igen på tændsystemet og modstanden var stadig ok. Spængningslederen og en hjælper gik igen frem for at montere ST-detonatorerne på ladningerne, og forbinde el-detonatoren med ST-detonatorene. Der blev målt endnu engang. Modstandsværdierne var som beregnet, så vi meldte klar til instruktøren, så sprængningerne fra de tre forskellige grupper kunne koordineres og nydes af alle.

Sprængningslederne for de enkelte grupper beskrev hvad de havde forberedt og der blev råbt: "Her sprænges, Her sprænges". Herefter kom kommandoen "Tænd". Soldaten som betjente tændapparatet trykkede på "Fire" og råbte "Her er tændt". Og derefter kom de enkelte eksplosioner. Vores gruppe havde forberedt 6 eksplosioner, og vi talte 6 eksplosioner.

De næste mange timer lavede vi en del sprængninger med forskellige tændsystemer, antal ladninger og hvem som var sprængningsleder og hvem som tændte. Undervejs havde vi nogle forsagere, dvs. hvor antallet af forberedte ladninger ikke passede med antal af eksplosioner. Så ventede vi den reglementerede tid, hvorefter sprængningslederen gik frem og undersøgte årsagen. Den hyppigste årsag var ST-koblingsblokken og herefter når ST signallederen var sprunget over pga. ledningsføringen.

Efter de mange ildmarkeringer med sprængstof, arbejdede vi et par timer med pyroteknik, f.eks. højt sprængpunkt og alarmblus M/01.

Da sprængningerne var afsluttet, gik vi gang med oprydning. Der var naturligvis en del markeringsstrimmel, men specielt ST lederne som jo bliver tilbage efter sprængningen, tager en del tid at samle sammen. Og ST lederne fylder en del når de er affald.

Vi kørte til Christiansminde. Efter at have afleveret affaldet, vaskede vi os og fik noget aftensmad. Kl. 18:00 var tilbage i mødelokalet for at lave evaluering. Alle var tilfredse med kurset, specielt at der var stor mulighed på den praktiske udførsel. Alle kursister havde fået praktisk erfaring og var trygge ved at lave ildmarkering.

"Udenbys" kursisterne afgivet herefter og skydelærerne i HDKVE havde et møde hvor vi bl.a. gik i gang med at planlægge distriktets feltskydning som afholdes i april 2019.

Vi var færdige ved 21:00 tiden. Da jeg nåede hjem var det tid til et bad, en kop te og så i seng.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring