Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnets støtte til det civile beredskab

​Arkivfoto af Steen Wrem.

Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, som også yder støtte til offentlige myndigheder.

​​​​​​​​​​​​​Hjemmeværnets støtte til det civile beredskab

​​Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation, som også yder støtte til offentlige myndigheder (f.eks. Politiet, Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber, SKAT etc.) og halvoffentlige og private virksomheder, der som et led i deres virksomhed tillige varetager myndighedsopgaver eller har særlige forpligtigelser over for samfundet (f.eks. DSB, Energinet.dk TDC etc.).

Hjemmeværnet er landsdækkende, og vores frivillige soldater er parate til indsatser både lokalt og ved større nationale hændelser.

Hjemmeværnets frivillige medlemmer gennemgår en grundlæggende militær uddannelse. Herefter udbygger de deres færdigheder gennem træning, indsættelser og supplerende uddannelser. Derfor kan vi støtte det civile beredskab i alt fra øvelser til krisesituationer, som ulykker, terrorhandlinger eller naturkatastrofer.

Her på siden ser du eksempler på Hjemmeværnets støtte til det civile beredskab.


 Støtte til Politiet

  • ​Afspærring og adgangskontrol ved gerningssteder for sikring af spor.
  • Trafikregulering.
  • Eftersøgning af forsvundne personer.
  • Transportopgaver – også til søs.
  • Observation.

 Støtte til de kommunale beredskaber

  • ​Bistand ved katastrofer (natur- eller menneskeskabte), større ulykker og hændelser (storm, oversvømmelse, snefald, brand, fly- eller togulykker mv.) samt følgevirkninger af terrorangreb.
  • Bistand i forbindelse med indsatsområder (afspærring, evakuering,​ færdselsregulering og lign.) samt sikring af områder og værdier.

Hjemmeværnet rekvireres normalt via Politiet.

 Støtte til SKAT

  • ​Toldsejlads.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring