Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Ansatte ved Bornholms Hjemmeværn 1949-2020

En beretning om de ansatte ved Bornholms Hjemmeværn fra 1949-2020.

ANSATTE VED BORNHOLMS  HJEMMEVÆRN

Ajourført 3. september 2020

Denne beretning om de ansatte ved Bornholms Hjemmeværn er sammensat i tidsrummet november 2019 – september 2020, af oplysninger fra Distriktsbefalinger og tilgængelige personelpapirer.

Skulle der mangle yderligere informationer er man velkommen til at kontakte Historisk udvalg.

For tidligere oplysninger, se Hjemmeværnsforeningens historie.

Sven-Erik Sørensen

september 2020

 • 1.april 1949:

Hjemmeværnet på Bornholm oprettes som selvstændig Hjemmeværnsregion 7 (HJVR VII) med domicil på Haslevej hos træskofabrikant Müller.

Otto Christian Brøndum tiltræder som Regionsleder (chef). Han fratræder den 31. oktober 1953 og bliver Chef for Hjemmeværnsregion 5 (HJVR V).

Keld Robert Jacobsen, sekondløjtnant af reserven i artilleriet, tiltræder som adjudant (uddannelsesofficer).

Edith Marie Koefoed tiltræder som sekretær (tiltrådte 1. marts 1949).

 

 • 1.april 1949 – 5. november 1950:

Keld Robert Jacobsen varetager stilling som "personelskriver" ved siden af havende tjeneste som uddannelsesofficer. Sekretær Edith Marie Koefoed overtager indtil 20. april 1951.

 

 • 1.april 1949 – 6. november 1950:

Keld Robert Jacobsen fungerer som regnskabsfører ved siden af havende tjeneste som adjudant. Adjudant (uddannelsesofficer) M. Nielsen overtager indtil 23. april 1951.

 

 • 16.juli 1949:

Oversergent Peter Helge Olsen tiltræder en nyoprettet stilling som depotbestyrer. Han afgår ved døden den 29. januar 1952, hvor Ole Grenå Petersen overtager.

 

 • 28. februar 1950:

J.R. Pedersen tiltræder en nyoprettet stilling som bøssemager (våbenmekaniker). Han fratræder formodentlig den 15. maj 1957.

 

 • 15. juni 1950 – 15. august 1950:

Birte Testmann ansættes som timelønnet kontormedhjælper og barselsvikar for sekretær Edith Marie Koefoed.

 

 • 1.november 1950:

M. Nielsen, løjtnant af reserven, tiltræder som adjudant. Han fratræder den 23. april 1951.

 

 • 6. november 1950 – 20. april 1951:

Edith Marie Koefoed fungerer som personelskriver ved siden af havende tjeneste som sekretær. Uddannelsesofficer Keld Robert Jacobsen overtager indtil 16. april 1963.

 

 • 7. november 1950 – 23. april 1951:

M. Nielsen varetager stillingen som regnskabsfører ved siden af havende tjeneste som uddannelsesofficer. Adjudant Keld Robert Jakobsen overtager derefter.

 

 • 24. april 1951:

Keld Robert Jacobsen tiltræder igen som regnskabsfører ved siden af havende tjeneste som uddannelsesofficer. Stillingen overtages 16. april 1963 af Edith Marie Koefoed.

 

 • 1.februar 1952:

Ole Grenå Petersen afløser Peter H. Olsen som depotbestyrer. Han afskediges den 30. juni 1984 med opsat pension.

 

18.november 1952:

Fru E. Larsen ansættes som timelønnet kontormedhjælper. Det er uvist hvornår hun fratræder.

 

1.maj 1953:

Keld Robert Jacobsen, løjtnant af reserven i artilleriet, udnævnes til kompagnichef (kaptajn) i Hjemmeværnet og fastansættes ved Hjemmeværnsregion VII Stab.

 

 • 1.november 1953:

Hjemmeværnsregion VII ændrer navn til: Bornholms Hjemmeværn (BHV).

Keld Robert Jacobsen afløser Otto Christian Brøndum som chef indtil den 30. juni 1985 hvor han pensioneres.

Bornholms Hjemmeværn bliver et distrikt under Hjemmeværnsregion V (HJVR V) indtil den 30. september 1961 hvor det igen bliver til den selvstændige Hjemmeværnsregion VII.

 

 • 1.november 1953:

Vilhelm Jensen ansættes som timelønnet depotarbejder. Det er uvist hvornår han fratræder.

 

 • 16.maj 1957:

Niels Rahr Hansen afløser J.R. Pedersen som våbenmekaniker. Det er uvist hvornår han fratræder.

 

 

 • 15. juni 1958:

Alf Mogensen afløser F. Lundt som bøssemager (våbenmekaniker). Lundt har afløst Niels R. Hansen, hvornår vides ikke. Han fratræder sandsynligvis den 30. april 1969.

 

 • 26 juni 1958:

Bornholms Hjemmeværn skifter domicil fra Haslevej til Store Almegård (bygning 64).

 

 • 1. juni 1959:

Knud Henning Bruun ansættes som kontorassistent på prøve. Han fratræder igen den 30. juni 1963.

 

 • 1. februar 1961:

Arne Jørgen Olsen tiltræder en nyoprettet stilling som depotarbejder med tjeneste ved Bornholms Hjemmeværns administration. Han pensioneres den 28. februar 1997.

 

 • 1.oktober 1961:

Bornholms Hjemmeværn bliver igen en selvstændig region med navnet: Hjemmeværnsregion VII (HJVR VII).

 

 • 1. november 1961:

Nicolaj Petersen Jessen tiltræder en nyoprettet stilling som materielassistent på depotet. Han afskediges på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed den 31. oktober 1983.

Alice Jul Hansen tiltræder som sekretær I. Hun fratræder den 30. november 1965.

Edith Marie Koefoed tiltræder en nyoprettet stilling som sekretær II. Hun går på efterløn den 31. december 1979.

 

 • 15. november 1961:

Distriktet organiseres på Store Almegård således:

Sekretariatet bemandes med Alice Jul Hansen

A-sektionen (personelsager) bemandes med Knud Henning Bruun

I-sektionen (regnskab) bemandes med Edith Marie Koefoed

O og E-sektionen bemandes med distriktslederen (Keld Robert Jacobsen)

T-sektionen bemandes med Ole Grenå Petersen og Nicolaj Petersen Jessen og har domicil i kælderen under Gartnernes Salgsforening på Sveasvej i Rønne.

 

 • 1.april 1962:

I henhold til ny hjemmeværnslov forkortes Bornholms Hjemmeværn fremover BHV.

 

 • 1.november 1962:

Sten Sture Mathiasson tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. april 1966, hvor han flytter til Hjemmeværnsstaben. (Han bliver senere chef for Hjemmeværnsskolen).

 

 • 11.november 1962:

Christian Johan Gøtz tiltræder som instruktør. Han fratræder den 28. februar 1972 og flytter til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

 

 • 17. april 1963:

Edith Marie Koefoed afløser Keld Robert Jacobsen som regnskabsfører ved siden af havende tjeneste som sekretær II. Hun fratræder den 3. februar 1970, hvor hun afløses af Gunnar William Riis Buchholdt.

 

 • 17.april 1963:

Edith Marie Koefoed tiltræder igen som personelskriver ved side af havende tjeneste som sekretær. Hun afløses den 1. august 1963 hvor Carlo Leonhart Mortensen tiltræder stillingen i A-sektionen.

 

 

 • 1.maj 1963:

 A.Smith-Andersen tiltræder midlertidig tjeneste som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. august 1963.

 

 • 1. august 1963:

Carlo Leonhart Mortensen tiltræder stillingen som personelskriver i A-sektionen. Han pensio-neres den 31. januar 1976.

 

 • 15. februar 1964:

Kirsten Carlsen tiltræder en nyoprettet halvdagsstilling som sekretær på depotet. Hun pensio-neres den 31. maj 1988.

 

 • 1. august 1964:

Bornholms Hjemmeværn får nummerbetegnelsen "Hjemmeværnsdistrikt 71".

 

 • 1. november 1964:

Bornholms Hjemmeværn flytter fra bygning 64 på Almegårds Kaserne til Kommandantgården i Rosengade i Rønne.

 

 • 1.maj 1965:

Poul Anton Pedersen tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 31. august 1971 hvor han flytter til Hjemmeværnskommandoen på Kastellet i København som sagsbehandler.

Han kommer retur den 1. januar 1974.

 

 • 30.november 1965:

Alice Jul Hansen (gift Mogensen) fratræder som sekretær I.

 

 • 1. december 1965:

Karen Ruth Holmbom tiltræder som sekretær I. Hun fratræder den 30. juni 1972.

 

 • 1.januar 1966:

Jørgen Lam tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. november 1967, hvor han flytter til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

 

 • 1. maj 1969:

Ole René Pedersen tiltræder som våbenmekaniker. Han har formodentlig afløst Alf Mogensen.

Han pensioneres den 29. februar 1996.

 • 1.juli 1969:

Jørn Peter Møller tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder til civil den 30. november 1973.

 

 • 4. februar 1970:

Gunnar William Riis Buchholdt afløser Edith Marie Koefoed og tiltræder en nyoprettet stilling som regnskabsfører. Han pensioneres den 31. juli 1980.

 

 • 1.november 1971:

Gunnar Finn Kofoed tiltræder som uddannelsesofficer. Han pensioneres den 31. januar 2001.

 

 • 27. november 1971 – 30. juni 1972:

Ea Karin Nielsen tiltræder som vikar for sekretær K. Ruth Holmbom.

 

1. juli 1972:

Ea Karin Nielsen afløser K. Ruth Holmbom som sekretær. Hun fratræder den 31. januar 1973.

 

 

 • 1. februar 1973:

Finn Johan Andersen afløser Ea Karin Nielsen som sekretær. Han fratræder den 30. april 1973.

 

 • 1. juli 1973:

Eva Wolder (gift: Mandsberg) tiltræder den ledige stilling som sekretær. Hun fratræder den 31. december 1978.

 

 • 1.januar 1974:

Poul Anton Pedersen kommer retur fra Hjemmeværnskommandoen og tiltræder igen som uddannelsesofficer. Han pensioneres den 31. juli 1994.

 

 • 1. januar 1976:

Annette Hansen afløser Carlo Leonhart Mortensen som personelskriver. Stillingen ændres samtidig til assistent i personelsektionen. Hun fratræder den 31.januar 1979.

 

 • 1. marts 1979 – 31. januar 1979:

Lene Kielgast tiltræder som vikar for sekretær Eva Mandsberg.

 

 

 • 10. april 1978 – 12. juli 1979:

Inge Riis tiltræder som vikar for Anette Hansen i personelsektionen.

 

 • 1. februar 1979:

Bente Engedahl Olesen tiltræder som sekretær I. Hun fratræder den 31.marts 1984 hvor hun flytter til K.T.A.S.

Jytte Hansen tiltræder som assistent i personelkontoret. Hun fratræder den 28. februar 1979.

 

 • 1. marts 1979 – 30. april 1979:

Bente Engedahl Olesen vikarierer i stillingen i personelsektionen ved siden af havende tjeneste.

 

 • 9. april 1979 – 30. april 1979:

Inge Riis tiltræder som vikar i den ledige stilling som sekretær II ved siden af havende tjeneste i personelsektionen.

 

 • 1. maj 1979:

Majken Holm Lind tiltræder som assistent i personelsektionen. Hun fratræder den 31.maj 1981.

 

 • 23. oktober 1979 – 31. januar 1979:

Lene Kielgast tiltræder som vikar i den ledige stilling i personelsektionen.

 

 • 2. februar 1980:

Ruth Helene Petersen afløser sekretær II Edith Marie Koefoed som er gået på efterløn 31. december 1979. Hun fratræder den 31. maj 1981.

 

 • 1. august 1980:

Knud Erik Hansen afløser Gunnar William Riis Buchholdt som regnskabsfører. Han fratræder den 30. juni 1981 hvor han flytter til Hasle Bank.

 

 • 1. juni 1981:

Gladys Ørsted Hansen afløser Ruth Helene Petersen som sekretær II. Hun fratræder den 31. juli 1987 og flytter til sekretærstillingen på depotet.

 

 • 1. juli 1981 – 30. september 1981:

Gunnar William Riis Buchholdt tiltræder som vikar i den ledige stilling som regnskabsfører.

 

 

 • 1. august 1981:

Sven-Erik Bejerholm Sørensen tiltræder som kontorassistent i personelsektionen. Han pensioneres den 31. august 2018, da stillingen bliver nedlagt som heldagsstilling.

 

 • 1. oktober 1981:

Lill-May Dideriksen tiltræder som regnskabsfører. Hun fratræder den 30. november 1981.

 

 • 2. november – 30. november 1981:

Anne-Mette Engel Kofoed-Dam tiltræder som barselsvikar på personelkontoret.

 

 • 1. december 1981:

Jens Gunni Andersen tiltræder som regnskabsfører. Han afskediges den 31. juli 1984.

 

 • 1. november 1983:

Freddy Albæk Petersen afløser Nicolai Petersen Jessen som materielforvalter på depotet. Han pensioneres den 29. februar 2000.

 

 

 • 1. april 1984:

Bente Kolding Jønsson afløser Bente Engedahl Olesen som sekretær I. Hun fratræder den 31.juli 1985.

 

 • 1.juli 1984:

Bent Legaard Astrup afløser Ole Grenå som forsyningsofficer. Han pensioneres den 28. februar 2001.

 

 • 1. august 1984:

Karl Jørgen Jensen afløser Jens Gunni Andersen som regnskabsfører. Han afskediges den 31. august 1985.

 

 • 31. august 1984 – 31. oktober 1985:

Gunnar William Riis Buchholdt tiltræder som vikar i den ledige stilling som regnskabsføreren.

 

 • 1. november 1985:

Ulla Bjerregaard Pedersen tiltræder som regnskabsfører. Hun fratræder den 31.oktober 1987 og flytter til Bornholms Landøkonomiske Forening.

 

 • 1. juli 1985:

Jørgen Villy Clausen tiltræder som chef og afløser Keld Robert Jakobsen der pensioneres. Han fratræder den 28. februar 1991 og flytter til Hjemmeværnskommandoen på Kastellet i København som Chef for Luftmeldekorpset.

 

 • 1. september 1985:

Jannie Hammerbak tiltræder den ledige stilling som sekretær I. Hun fratræder den 30. september 1987.

 

 • 9. juni 1987:

Linda Weinreich Hansen tiltræder den ledige stilling som sekretær på depotet. Hun fratræder den 31. juli 1987 og flytter til sekretariatet som sekretær I.

 

 • 1. august 1987:

Linda Weinreich Hansen afløser Jannie Hammerbak som sekretær I. Hun fratræder den 31. august 1994.

 

 • 1. august 1987:

Anita Bruun afløser Gladys Ørsted Hansen som sekretær II.

Gladys Ørsted Hansen afløser Linda Weinreich Hansen som sekretær på depotet. Hun går på efterløn den 31. december 1990.

 

 • 1. november 1987 – 14. oktober 1987:

Gunnar William Riis Buchholdt vikarierer igen i stillingen som regnskabsfører. Han afløses af Birgit Henriksen.

 

 • 15. oktober 1987:

Birgit Henriksen tiltræder som regnskabsfører. Hun fratræder den 30. april 1991 efter eget ønske.

 

 • 1. juni 1988:

Anne-Mette Engel Kofoed-Dam afløser Anita Bruun som sekretær II. Hun fratræder den 30. april 1990 og flytter til stillingen som sekretær på depotet.

 

 • 18.september 1989 – 30.april 1990:

Birthe Hansen ansættes som barselsvikar på sekretariatet.

 

 

 • 1. januar 1990:

Anne-Mette Engel Kofoed-Dam afløser Gladys Ørsted Hansen som sekretær på depotet. Hun fratræder den 31. oktober 1994.

 

 • 1. maj 1990:

Birthe Hansen tiltræder som sekretær II. Hun fratræder den 30. april 1992 og tiltræder den 1. maj 1992 som regnskabsfører.

 

 • 1. januar 1991:

Verner Jensen tiltræder en nyoprettet stilling som depotarbejder på det værnsfælles depot. Han pensioneres den 31. juni 2012.

 

 

 • 1.marts 1991 – 30. april 1991:

Næstkommanderende Poul Anton Pedersen fungerer som chef ved Jørgen Villy Clausens afgang.

 

 

 

 • 1.april 1991:

Luftmeldeafsnit Bornholm (LMA BO) sammenlægges med Bornholms Hjemmeværn. Samtidig oprettes to sektioner, en Operationssektion og en Driftsektion.

Poul Anton Pedersen tiltræder som chef for Operationssektionen.

Bent Arne Jørgensen (flyvernavn BAJ) tiltræder den nyoprettede stilling som chef for Driftsektionen og er samtidig chef for Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm (FHA BO) indtil 30. september 1991 hvor han fratræder.

 

 • 1. april 1991:

Mogens Steensen Blicher overføres fra Luftmeldeafsnit Bornholm som sekretær III ved Bornholms Hjemmeværns administration. Han afskediges den 31. december 1994 på grund af personeltilpasninger.

 

 • 16 - 18. april 1991:

Bornholms Hjemmeværns administration flytter fra Kommandantgården i Rosengade i Rønne til bygning 49 på Almegårds kaserne.

 

 • 1.maj 1991:

Harald Kristian Thisted tiltræder som chef. Han fratræder den 1. juli 1994 og flytter til Jylland som chef for Hjemmeværnsdistrikt 25 Silkeborg. 

 • 21. maj 1991:

Lillian Marie Hansen tiltræder den ledige stilling som regnskabsfører. Hun fratræder den 30. april 1992.

 

 • 1.oktober 1991:

Leif Warn Lyngø (flyvernavn LYN) afløser Bent Arne Jørgensen som chef for Driftsektionen og Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm. Han fratræder den 31. januar 1994 og flytter til Luftmeldeafsnit Kolding som chef.

 

 • 1. maj 1992:

Birthe Hansen afløser Lillian Marie Hansen som regnskabsfører. Hun går på efterløn den 5. november 2017.

 

 • 1. september 1992:

Karin Møller tiltræder som sekretær II. Hun afskediges i henhold til forsvarsforliget den 31. oktober 2005 og flytter til Bornholms Erhvervsskole (senere Campus Bornholm).

 

 • 2. februar 1993 – 30. juni 1993:

Lone Munk Nielsen tiltræder som vikar på depotet under Anne-Mette Engel Kofoed-Dams orlov.

 • 1.februar 1994:

John Nielsen afløser Leif Warn Lyngø som chef for Driftsektionen og Lavvarslingsafsnit  Bornholm. Han pensioneres den 30. juni 2001.

 

 • 1.juli 1994:

Per Bidstrup afløser Harald Kristian Thisted som chef. Per Bidstrup afgår ved døden den 25. februar 1995.

 

 • 1.september 1994:

Torben Hedeman Petersen tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. september 2001 og flytter til Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

 

 • 1. september 1994:

Susanne Markussen afløser Linda Weinreich Hansen som leder af sekretariatet. Hun fratræder den 30. juni 1996.

 

 

 

 

 • 3. november 1994:

Lone Munk Nielsen afløser Anne-Mette Engel Kofoed-Dam som sekretær på depotet. Hun fratræder den 30. april 1998 hvor hun flytter til en stilling som assistent i Hjemmeværns-kommandoen på Kastellet i København.

 

 • 26. februar 1995 – 30. juni 1995:

Næstkommanderende John Nielsen fungerer som chef efter Per Bidstrups død.

 

 • 1.juli 1995:

John Bloch Andersen tiltræder som chef. Han afgår den 30. juni 2000 og tiltræder som chef for, Planafdelingen i Hjemmeværnskommandoen på Kastellet i København.

 

 • 1.oktober 1995:

Jan Mondrup Jensen tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. april 1996 til civil.

 

 • 1. marts 1996:

Jan Bøje afløser Ole René Pedersen som våbenmekaniker. Han fratræder den 29. februar 2000 og flytter til Hjemmeværnskommandoens materielsektion da stillingen bliver nedlagt.

Våben- og signaleftersyn m.m. varetages derefter af våbenmekanikere fra Totalforsvarsregion København.

 

 • 1. august 1996:

Claus Rømer Clausen afløser Susanne Markussen som sekretær I. Han fratræder den 31. december 2005 og bliver "Eventmanager" i idrætsklubben Viking.

 

 • 1.januar 1996:

Peter Hyldahl tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder til civil den 31. august 2000.

 

 • 1. maj 1997:

Finn Loeb afløser Arne Jørgen Olsen som depotarbejder. Stillingen konverteres til kontorbetjent. Han fratræder den  30. september 2004 hvor han beordres til midlertidig tjeneste i København i forbindelse med indførelse af IT-forvaltningssystemet DeMars (FORMAT) i Købehavn.

 

 • 1. september 1998:

Eva Vivi Kofod Knudsen afløser Lone Munk Nielsen som sekretær på depotet. Hun fratræder den 30. juni 2002 da stillingen nedlægges.

 

 • 1. juli 1999:

Luftmeldeafsnit Bornholm skifter navn til Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm (FHA BO).

 

 • 1. januar 2000:

Bornholms Hjemmeværn ændrer navn til: Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH) og underlægges Totalforsvarsregion København som et værnsfælles distrikt.

 

 • 1. marts 2000:

Stillingen som materielforvalter på depotet nedlægges, men genoprettes 1. august 2012.

 

 • 1.maj 2000:

Jørgen Erik Majland Møller tiltræder som uddannelsesofficer. Han pensioneres den 14. februar 2002.

 

 • 1. juli 2000:

Det Bornholmske Hjemmeværn sammenlægges med Militærregion VII under navnet Lokal-forsvarsregion Bornholms Værn (LFR BV) og indgår som en sektion i Lokalforsvarsregionen indtil 1. januar 2006 hvor det genoprettes som et selvstændigt distrikt.

Holger Fuglsang-Damgaard afløser John Bloch Andersen som chef. Han fratræder den 26. juni 2004 og bliver sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoen.

Regnskabsførerstillingen (Birthe Hansen) overføres administrativt til Garderhusarregimentets filialregnskabskontor indtil 1. januar 2006 hvor den tilbageføres.

Stillingen som depotarbejder ved administrationen (Verner Jensen) overføres til det værns-fælles depot ved Lokalforsvarsregion Bornholms Værn indtil 1. januar 2006 hvor den tilbageføres.

Stillingen som sekretær I og II overføres til fællessekretariatet ved Lokalforsvarsregion Bornholms Værn, og nedlægges den 31. december 2005.

 

 • 1. oktober 2000 – 31. marts 2001:

Lis Christensen tiltræder som vikar for sekretær II Karin Møller.

 

 • 1.januar 2001:

Orla Johnny Mogensen tiltræder en nyoprettet stillingen som Uddannelsesbefalingsmand. Han pensioneres den 31. januar 2013.

 

 • 1. februar 2001:

Claus Paulsen afløser Bent Legaard Astrup som forsyningsofficer. Han pensioneres den 30. juni 2003.

 • 1.marts 2001:

Stillingen som forsyningsofficer i Hjemmeværnet (Claus Paulsen) nedlægges og overføres til Lokalforsvarsregion Bornholms Værn. Stillingen nedlægges den 31. december 2005.

 

 • 1.juli 2001:

Michael Nissen afløser John Nielsen som chef for driftsektionen og Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm. John Nielsen pensioneres.

Lars Lilholm tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. juni 2007 og tager til Virksomhedshjemmeværnet.

 

 • 1.oktober 2001:

Bjarne Møller tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 31. august 2003 og flytter til Hærens Sergentskole i Sønderborg men kommer retur 1. september 2005.

 

 • 1.september 2001 – 30. juni 2002:

Ole Larsen ansættes som vikar for materielassistent Finn Loeb.

 

 • 1.juli 2002:

Ole Larsen ansættes som materielassistent i administrationen.

 • 1.juli 2003:

Torben Hedemann Petersen afløser Claus Paulsen som forsyningsofficer. Han fratræder den 31. december 2005 og flytter til Hjemmeværnskommandoen i København som sagsbehandler da stillingen nedlægges.

 

 • 1.oktober 2003:

Knud Holm Eriksen tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 31. december 2005 og returnerer til Opklaringsbataljonen.

 

 • 27. juni 2004:

John Varmark Jakobsen afløser Holger Fuglsang-Damgaard som chef. Han fratræder den 31. december 2005 og bliver sagsbehandler i Forsvarsministeriet.

 

 • 1. marts 2005:

Karin Møller (sekretær II) overføres til midlertidig tjeneste ved Garderhusarregimentets filialregnskabskontor. Hun afskediges i henhold til forsvarsforliget den 31. oktober 2005 og flytter til Bornholms Erhvervsskole.

 

 

 • 1. marts 2005 – 31. december 2005:

Lis Christensen tiltræder igen som vikar for sekretær II (Karin Møller).

 

 • 1. september 2005:

Bjarne Møller kommer retur fra Hærens Sergentskole i Sønderborg.

 

 1. 1.januar 2006:

Bornholms Hjemmeværn og Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm nedlægges og sammenlægges i det værnsfælles distrikt: Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH), hjemmehørende under Totalforsvarsregion København.

Holger Fuglsang-Damgaard afløser John Varmark Jakobsen som chef. Han pensioneres den 31. oktober 2020.

Stillingen som chef for Flyverhjemmeværnsafsnit Bornholm og chef for Driftsektionen (Michael Nissen) nedlægges og overføres som næstkommanderende ved Det Bornholmske Hjemmeværn.

Sven Arvidsen tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 30. juni 2009 hvor han beordres til tjeneste ved Totalforsvarsregion København på Kastellet i København.

Svend Aage Olsen tiltræder en nyoprettet stilling som sekretariatsleder. Han pensioneres den 30. juni 2015.

Claus Rømer Clausen tiltræder den ledige stilling som sekretær II. Han fratræder den 31. juli 2007.

Stillingen som depotarbejder (Verner Jensen) tilbageføres fra det værnsfælles depot ved Lokalforsvarsregion Bornholms Værn til Det Bornholmske Hjemmeværn, hvor den nedlægges den 31. juli 2006.

 

 • 1.januar 2006:

Kontante udbetalinger og udlevering af frimærker fra regnskabskontoret ophører.

 

 • 1.juli 2007:

Torben Hedeman Petersen kommer retur fra Hjemmeværnskommandoen og tiltræder som uddannelsesofficer. Han fratræder den 31. juli 2009 og bliver næstkommanderende.

 

 • 1. oktober 2007:

Jeanett Irene Lund tiltræder den ledige stilling som sekretær II. Hun fratræder den 31.december 2015 og tiltræder som sekretariatsleder.

 

 • 20. november 2007 – 31. januar 2008:

Torben Hedeman Petersen varetager stillingen som næstkommanderende ved siden af havende tjeneste som uddannelsesofficer, da Michael Nissen er sygemeldt.

 

 • 1.juli 2009:

Lars Lilholm kommer retur fra Virksomhedshjemmeværnet og tiltræder som uddannelsesofficer. Han fungerer fra den 31. august 2017 som Chef for operationssektionen ved siden af havende tjeneste.

 

 • 1.august 2009:

Torben H. Petersen afløser Michael Nissen som stedfortrædende chef da han beordres til tjeneste ved Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest i Aalborg.

 

 • 1.januar 2011:

Sven Arvidsen kommer retur fra Totalforsvarsregion København og tiltræder som uddannelses-officer. Han pensioneres den 31. august 2019.

 

 • 15. juni 2011:

Bjarne Møller kommer retur fra Hjemmeværnsskolen i Nymindegab og tiltræder som uddannelsesofficer. Han pensioneres den 29. februar 2016.

 

 • 1. november 2011 – 30. april 2012:

Per Wistisen ansættes som vikar hos uddannelsesofficererne.

 • 6. februar – 9. september 2012.

Torben Hedeman Petersen fungerer som chef for Det Bornholmske Hjemmeværn under Holger Fuglsang-Damgaards udsendelse til Kosovo.

 

 • 1. juli 2012:

Tilhørsforholdet for Det Bornholmske Hjemmeværn ændres fra Totalforsvarsregion København til Totalforsvarsregion Sjælland.

Stillingen som næstkommanderende (Torben Hedeman Petersen) ændres til: Stedfortrædende chef. Han fratræder den 1. november 2015 og bliver chef for Garnisionsstøtteelementet på Almegårds Kaserne.

 

 • 1. august 2012:

Stillingen som materialforvalter i administrationen genoprettes. (Stillingen blev nedlagt 1. marts 2000).

 

 • 7. august 2012:

Max Weinreich Petersen tiltræder som materielforvalter.

Fratræder den……………….

 

 • 1. januar 2013:

Kaptajnløjtnant Kristian Bendtzen tiltræder som uddannelsesofficer.

Fratræder den………………

 

 • 1. januar 2013:

Brian Grænge afløser Orla Johnny Mogensen der pensioneres som Uddannelsesbefalingsmand. Han fratræder 30. september 2017 og flytter retur til Opklaringsbataljonen.

 

 • 1. juli 2015 – 31. december 2015:

Jeanett Irene Lund fungerer som sekretariatsleder ved siden af havende tjeneste.

 

 • 1.november 2015 – 29. februar 2016:

Lars Lilholm fungerer som Chef for Operationssektionen og som stedfortrædende chef.

 

 • 1. januar 2016:

Jeanett Irene Lund tiltræder som sekretariatsleder.

Fratræder den………………..

 

 • 1.marts 2016:

Bjarne Møller afløser Lars Lilholm som Chef for Operationssektionen og stedfortrædende chef. Han pensioneres den 30. september 2016.

 

 • 1. maj 2016:

Anna-Marie Adelhart Baun tiltræder den ledige stilling som sekretær II.

Stillingen er tidsbegrænset til den 30. april 2018, men forlænges til den 31. december 2018 hvor hun fratræder og flytter til Opklaringsbataljonen.

 

 • 1.oktober 2016 – 1. august 2017:

Lars Lilholm fungerer som chef for Operationssektionen og stedfortrædende chef ved siden af havende tjeneste som uddannelsesofficer. 

 

 • 1. januar 2017:

Tilhørsforholdet ændres fra Totalforsvarsregion Sjælland til Totalforsvarsregion Øst.

 

 

 

 • 1.september 2017:

Lars Lilholm tiltræder som Chef for Operationssektionen og stedfortrædende chef. Han fratræder den 30. november 2019 og returnerer som uddannelsesofficer.

 

 • 1.november 2017:

Henning Andersen tiltræder den ledige stilling som Uddannelsesbefalingsmand. Fratræder 30. november 2018 og returnerer til Opklaringsbataljonen.

Michala Bækgaard Larsen tiltræder en midlertidigt oprettede stilling som sekretær III. Hun fratræder den 31. december 2018 da stillingen nedlægges igen.

 

 • 5. november 2017 – 31. december 2018:

Anna-Marie Adelhart Baun fungerer som regnskabsfører ved siden af havende tjeneste som sekretær II.

 

 • 1. april 2018:

Lise-Lotte Christoffersen tiltræder en nyoprettet halvdagsstillingen som sekretær. Den anden halvdagsstilling tilhører Interforceregion Bornholm.

 

 

 • 1. september 2018:

Lise-Lotte Christoffersen overflyttes til en nyoprettet halvdagsstillingen som assistent på personelkontoret. Hun fortsætter i Interforceregion Bornholm, og fratræder den 31. december 2019.

 

 • 1. december 2019:

Jonas Vøg Andersen tiltræder som chef for Operationsafdelingen og stedfortrædende chef.

Fratræder den…...

 

 • 1. januar 2020:

Palle Hørslev Scharf tiltræder den ledige stilling som uddannelsesbefalingsmand.

Fratræder den ……

 

 • 1. februar 2020:

Camilla Andersen tiltræder den ledige halvdagsstilling på personelkontoret og Interforceregion Bornholm.

Hun fratræder den…..

 

 

 • 1. september 2020:

Nicolaj Abildgaard tiltræder som chef.

Fratræder den …...

 

 

 

 

​ 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring