Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Trafikregulering

Stor aktivitet ved Det Bornholmske Hjemmeværn

I forbindelse med Folkemødet 2015 har personel fra Det Bornholmske Hjemmeværn været indsat til løsning af en række forskellige opgaver.

14-06-2015
Der er ved Det Bornholmske Hjemmeværn blevet ydet et stort antal mandetimer i forbindelse med opgave løsning og støtte ved Folkemødet 2015.
Først og fremmest har Politihjemmeværnskompagniet med kompagnichef kaptajn Michael Stuhr i spidsen haft en den helt store opgave med at forestå og varetage den i perioder nødvendige trafikregulering ved særlige knudepunkter rundt om Allinge by.
Som altid har kompagniets personel bevæbnet med en stor imødekommenhed og smil løst den pålagte opgave på en kompetent og professionel måde.
 
Hjemmeværnskompagni Rønne har og er befalet til at varetage og udføre støtte til Politiet ved at døgn bemande 4 opgave celler der betyder, at Politiets eget personel derved frigøres og kan udføre andre Politi opgaver.
Kompagnichef kaptajn Michael Hendriksen har sammen med kommandobefalingsmand kaptajn Hanne Hueg i forbindelse med opgave løsningen haft funktionen som taktisk leder.
Det indsatte personel har ydet en meget engageret indsats og har været særdeles omstillingsparate til nye og pludselige opstået opgaver der er tilgået.
Kompagnichefen fortæller, at der i løbet af de mange dage er tilgået en række nu og her opgaver og disse er alle blevet klaret og løst på en effektiv og tilfredsstillende måde.
Der har løbende været behov for, at enkelte hjemmeværns soldater har skullet overgå til løsning af anden opgave end den forventede og der er hver gang blevet gået friskt til den nye opgave.
 
Personel fra Hjemmeværnskompagni Hasle har sammen med personel fra Politiets logistik enhed haft ansvar for og opsyn med en materiel container og i perioder har der været en markant travlhed med at få materiel ind og ud af containeren. Imidlertid så bevarede Hjemmeværns personellet det kølige overblik, hvorved det hele forløb og blev håndteret på en sikker måde.
Der udover havde Hjemmeværnskompagni Hasle i samarbejde med Politiet ansvar for og bemanding af en adgangssluse til området og dette samarbejde fungerede upåklageligt.


 
Flotillens gode skib Hjortø er placeret inderst inde i Allinge havn, hvor det har fungeret som en platform for en lang række debat arrangementer. Disse mange aktiviteter har nødvendiggjort behovet for en del VIP-kørsel og i forbindelse hermed har flere kompagnichefer været dem som har sat sig bag rattet og har udført opgaverne.
Tilføjelse: Eskadrille 205 havde også i forbindelse med Folkemødet en skarp opgave og denne bestod i, at personel fra enheden skulle overvåge og bevogte nogle helikoptere.
 
Sluttelig kan det konkluderes, at Det Bornholmske Hjemmeværn endnu engang har vist, at ingen opgave(r) er for store og at der igen er anvendt rigtigt mange mandetimer af det frivillige personel til gavn og støtte for samfundet.
 
 
Af:
Redaktør oversergent Kenny Thøgersen
Det Bornholmske Hjemmeværn.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring