Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Det Bornholmske Hjemmeværn

Distriktet består af en stab med 11 ansatte (5 militære og 4 civile).

Den frivillige struktur består af 5 underafdelinger samt en frivillig stab, som organisatorisk  indgår i HVK Hasle

 

Hærhjemmeværnsunderafdelinger: 

- Hjemmeværnskompagni Rønne-Nexø – der opstiller en enhed til bevogtning og en infanterideling

- Hjemmeværnskompagni Hasle – der opstiller en enhed til bevogtning, motoriseret overvågning og en patruljeenhed

- Politihjemmeværnskompagni Bornholm – der støtter politiet med trafikregulering og løser mange andre opgaver for politiet og opstiller stabsdeling.

 

Marinehjemmeværnet: 

- Hjemmeværnsflotille 471 Bornholm – der bemander MHV 903 HJORTØ. Besætningerne er klar til at yde assistance til søs ved søredning, olieforureningsbekæmpelse og støtte til politi og Skat. 

 

Flyverhjemmeværnet: 

- Flyverhjemmeværnseskadrille 205 Bornholm – der opstiller en enhed til bevogtning. Enheden er også uddannet til at kunne indsættes operativt i en lufthavn

 

Generelt for alle enheder gælder, at de skal kunne støtte politiet og det lokale samfund ved rekvisition. Det kan eksempelvis være støtte i forbindelse med eftersøgning af en forsvundet person, afspærring af et område ved brand, sneberedskab, bombetrussel eller lignende.


Derudover er næsten alle hjemmeværnets enhedstyper repræsenteret ved Det Bornholmske Hjemmeværn.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring