Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, på besøg hos Polish Territorial Defence Forces.

Chefen for Hjemmeværnet på besøg i Polen

Onsdag i uge 6 aflagde chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, visit hos Polish Territorial Defence Forces.

09-02-2024

​Samarbejdet med frivillige militære organisationer i andre lande er gennem årene blevet en mere integreret del af Hjemmeværnets virke, og onsdag i uge 6 aflagde chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, visit hos Polish Territorial Defence Forces i deres hovedkvarter i den polske by Zegrze, ca. tre kvarters kørsel fra hovedstaden Warszawa.

 

Formålet med mødet var at drøfte forhold vedr. opbygning, udvikling og bidrag til det nationale forsvar i respektive lande, men også mere konkret at finde muligheder for samarbejde, udveksling af ideer og erfaringer samt afsøge nye muligheder for at deltage i hinandens aktiviteter.

 

”Disse møder er af største vigtighed, specielt set i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa. Vi har på mødet haft mulighed for at udveksle erfaringer, diskutere og søge inspiration hos hinanden inden for områder som rekruttering, fastholdelse, træning, koordination af operative indsatser, cyberforsvar og hybride trusler. Samtidig giver det en enestående mulighed for at styrke relationerne mellem Polish Territorial Defence Forces og Hjemmeværnet, hvor vi kan inspirere og blive inspireret til gavn for udvikling af fremtidens Hjemmeværn,” siger chefen for Hjemmeværnet i en pause mellem møderne og tilføjer, at han er meget imponeret af, hvor hurtigt Polish Territorial Defence Forces er lykkedes med at opbygge en særdeles kapabel styrke med mange tusind soldater, der i vidt omfang støtter med forskellige operative indsatser i Polen.

 
Et af områderne, hvor der allerede er etableret et samarbejde, er frivillige polske soldaters deltagelse på Hjemmeværnets Sommerskole, der afholdes i Nymindegablejren hvert år den første uge i juli. Kaptajn Maria Grubba, der fungerer som frivillig kompagnichef for et let infanterikompagni i Territorial Defence Forces, deltog på sommerskolen sidste år, og hun fremlagde under mødet sine erfaringer fra deltagelsen på kurset.

 

”Som en del af mit virke som kompagnichef skal jeg lære mine soldater selv at kunne undervise, og derfor søgte jeg nye perspektiver på undervisning ved at deltage på sommerskolen. Jeg blev særdeles positivt overrasket over både hele det setup, som Hjemmeværnsskolen leverede, og den danske tilgang til undervisning. Jeres anvendelse af aktiverende læring og inddragelse af feedback og refleksion er elementer, jeg har taget med mig tilbage til Polen og videreført til mine egne soldater,” fastslår Maria Grubba med et smil og ser frem til forhåbentligt at returnere til dette års sommerskole, og denne gang som instruktør. 

Efter diverse briefinger og samtaler i hovedkvarteret havde frivillige polske soldater fra 8. Brigade opsat et static display, hvor de danske gæster havde rig mulighed for at se nærmere på en bred vifte af det materiel og den udrustning, som anvendes af de polske enheder. De frivillige soldater fortalte velvilligt og engageret om blandt andet deres kapaciteter, som kan anvendes til at løse militære opgaver, men også til støtte for det civile beredskab. Chefen for Hjemmeværnet kunne ved selvsyn konstatere, at det polske territorialforsvar omfatter meget motiverede soldater, som råder over effektivt og moderne udstyr og derfor er en meget kapabel og interessant samarbejdspartner.Tekst og alle fotos: KN Brian Lundberg Kristensen

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring