Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hjemmeværnsledelsen: Vi er igen blevet højaktuelle

Hjemmeværnsledelsen er i forbindelse med Hjemmeværnets fødselsdag 1. april synlig i flere regionale medier med en kronik om Hjemmeværnets højaktuelle rolle som følge af nye sikkerhedspolitiske tendenser. Læs kronikken her.

29-03-2023

​Et kompetent frivilligt militært beredskab er igen blevet højaktuelt​​​

I dag fylder Hjemmeværnet 74 år. Lige siden oprettelsen i 1949 har Hjemmeværnets formål været at styrke forsvaret af Danmark og at mobilisere borgerne i tilfælde af krise eller krig. Siden oprettelsen har Hjemmeværnet gennemgået mange forandringer og tilpasset sig de skiftende sikkerhedspolitiske situationer og løst en lang række militære opgaver og i meget stort omfang støttet øvrige dele af samfundet, herunder ikke mindst politiet.

Danmark er ikke i krig. Men Hjemmeværnets evne til at tilvejebringe militær kapacitet, der kan indgå i forsvaret af Danmark har fået fornyet fokus, efter Putins Rusland invaderede Ukraine i fjor. Den 24. februar 2022 vågnede vi op til en ny virkelighed, og det har gjort, at Hjemmeværnet er rykket længere frem i bevidstheden hos mange danskere. For ukrainernes ukuelige kamp for fred, demokrati og frihed har vist, at effekten af et organiseret, udrustet og uddannet folkeligt forsvar ikke kan undervurderes. Hjemmeværnet er derfor som en frivillig militær beredskabsorganisation mere relevant i forhold til Danmarks sikkerhed, end vi har set i mange år. 

I alle europæiske lande ser vi nu, at der er ekstra stort fokus på den sikkerheds- og forsvarspolitiske dagsorden. Her til lands har krigen i Ukraine betydet, at der både fra politikere, befolkningen og medierne har været intensiveret fokus på Forsvaret og på Hjemmeværnet. Ikke mindst i lyset af det nationale kompromis om at investere i det militære forsvar​ for at kunne imødegå nutidens såvel som fremtidens sikkerhedspolitiske udfordringer. 

Betyder det så, at Hjemmeværnet har behov for en større omstilling for at kunne støtte Forsvaret i fremtidens opgaver? Nej, for Hjemmeværnets kerneopgaver har siden oprettelsen været militær bevogtning, overvågning og sikring af strategisk vigtige områder. Og netop militær bevogtning har været i centrum og udgjort et vigtigt fundament i forbindelse med de såkaldte Host Nation Support opgaver (på dansk: ”værtsnationsstøtte”), hvor allierede styrker har brug for at få transporteret militært udstyr og personel sikkert til eller gennem Danmark.

Danmark er med sin placering et strategisk knudepunkt i Østersøregionen, og derfor skal vi forvente, at opgaver som værtsnationsstøtte kun vil vokse i fremtiden. Hjemmeværnets frivillige soldater har allerede vist, at de har evne og kapacitet til at planlægge, koordinere og udføre de mange opgaver, som den nye sikkerhedspolitiske situation har ført med sig. For eksempel har mange af Hjemmeværnets frivillige soldater, sammen med ansatte og personel af reserven, støttet Forsvaret med bevogtning af blandt andet Køge Havn, Aarhus Havn, Esbjerg Havn samt i Esbjerg Lufthavn. 22.000 frivilligtimer alene til opgaverne på Esbjerg Havn og i lufthavnen vidner om den store indsats, som frivillige soldater lægger i de opgaver.

Det kræver stor fleksibilitet og engagement af de frivillige soldater at varetage opgaven – særligt når det handler om værtsnationsstøtte. Det er en opgave, som ikke er begrænset til weekenden eller efter klokken 1600. Det trækker derfor store veksler ikke kun på den enkelte soldat, men også på familier og arbejdsgivere.   

Om et år kan Hjemmeværnet fejre 75 års jubilæum, i øvrigt ligesom NATO. Desværre har udviklingen omkring os vist, at hverken Hjemmeværnet eller NATO kan tillade sig at gå på pension. 

Hvis den nuværende situation med krig i Europa fortsætter, vil antallet af miltære opgaver til Hjemmeværnet ikke blive mindre. Det kræver mange flere hænder, end vi er i dag, samt øget uddannelse og træning. Men fremfor alt kræver det opbakning og forståelse. Fra familien, arbejdsgiveren og samfundet, som skal lide afsavn, løbe stærkere og vise den anerkendelse, som motiverer frivilligheden.  

Det unikke frivillige militære beredskab, som Danmark og NATO kan regne med, består i dag af mere end 40.000 danskere, heraf knap 13.000 i den aktive styrke. De er alle klar til at stille op for fred og frihed – er du? 


Jens Garly, generalmajor, chef for Hjemmeværnet

Torsten Schack Pedersen, folketingsmedlem (V), kommitteret for Hjemmeværnet


Torsten Schack Pedersen.Jpg    ​Jens Garly.JPG

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring