Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Træning af den maliske nationalgardes antiterrorenhed FORSAT

Hjemmeværnet og Forsvaret bygger på i træningen af maliske eliteenheder

Hjemmeværnets specialenhed SSR og Frømandskorpset har for anden gang i år været i Mali for at træne den maliske antiterrorenhed FORSAT. Ud over at følge op på den hidtidige træning er der blevet bygget på i de maliske soldaters færdigheder.

04-12-2019


Af Frank Rasmussen


Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni – i daglig tale kaldet SSR – har for anden gang på et halvt år været i Mali sammen med Frømandskorpset for at træne den maliske nationalgarde. 


35 soldater fra den maliske nationalgardes antiterrorenhed FORSAT er blevet trænet i blandt andet Close Quarter Combat, det vil sige kamp i tæt bebyggelse, af instruktører fra SSR under ledelse af en teamleder og en chefinstruktør fra Frømandskorpset. Præcis som det var tilfældet i juni måned. At vende tilbage til Mali for at træne FORSAT er netop for at følge op på træningen, så de maliske soldaters færdigheder bliver holdt ved lige.


Det er yderst positivt, at både Forsvaret og Hjemmeværnets specialenheder har så stærke kompetencer, at de også kan bruges på den her type af trænings- og rådgivningsindsatser. Indsatser, der supplerer det danske operative engagement, og som indgår i en bred dansk indsats i Sahel-regionen. Det er vigtigt, også for vores sikkerhed herhjemme, at vi fra dansk side hjælper til med den langsigtede genopbygning og stabilisering i Mali, siger forsvarsminister Trine Bramsen.


Major i Operationsafdelingen i Hjemmeværnskommandoen Thomas Eddelien siger, at det giver god mening at vende tilbage til Mali inden for forholdsvis kort tid. 


”Såfremt træningen skal opnå den ønskede effekt, er det vigtigt, at den finder sted kontinuerligt over en periode. En enkelt træning gør naturligvis gavn, men for at effekten kan forankres ved FORSAT, er det vigtigt, at der løbende følges op, og at træningen hele tiden justeres med henblik på at tilpasses FORSAT’s behov,” udtaler major Thomas Eddelien.


Ny virkelighed kræver ekstra træning

Ifølge Thomas Eddelien har FORSAT grundlæggende et rigtigt godt niveau og besidder også en del kamperfaring. Enheden har primært haft behov for at få input fra vestlige enheders taktiske principper og procedurer, der tilpasses den virkelighed, som FORSAT opererer i.


Og den virkelighed har netop ændret sig fra Hjemmeværnet og Frømandskorpsets seneste tur til Mali, idet FORSAT siden træningen i juni nu også bliver indsat i hotspots uden for hovedstaden Bamako. Nye elementer såsom kamp på større afstande og forhold over for baghold er derfor blevet implementeret i træningen, ud over obligatoriske emner som krigens love, korrekt håndtering af tilbageholdte, førstehjælp, skydning og operationsplanlægning.


Selv om de maliske elitesoldater generelt besidder et højt niveau, skulle træningen tilrettelægges ud fra den enkelte soldats færdigheder.


”Differentiering har været en stor del af undervisningen, fordi soldaterne har haft forskellig baggrund og uddannelsesniveau, både som enhed og som enkeltpersoner. De kørte natpatruljer i noget af perioden, så begrænset søvn krævede, at der blev differentieret en del,” siger en af instruktørerne fra SSR, Tobias, og fortsætter:


”De har udviklet sig helt vildt, og deres topniveau er klart på niveau med danske styrkers.”


Nationalgarden vil gerne fortsætte samarbejdet

Som en afsluttende øvelse skulle de maliske soldater trænge ind på den danske ambassade for at befri fiktive gidsler. Det blev gjort med en effektiv og overbevisende indsats under overværelse af chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly og chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Harling Boysen.


”Indsatsen og træningen af FORSAT i Mali er højt værdsat af de lokale styrker og Danmarks samarbejdspartnere, herunder Frankrig. Hjemmeværnet yder sammen med Frømandskorpset en stor indsats, som med få midler har stor betydning for sikkerheden,” siger chef for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly. 


Det danske træningsbidrag er i regi af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Sahel-regionen, og den maliske nationalgarde ser gerne en fortsættelse af samarbejdet. Og Hjemmeværnskommandoen er i takt med engagementet i Mali klar på flere opgaver af denne karakter. Ikke mindst takket være det instruktørbidrag, som Frømandskorpset har stillet til rådighed.


​”Frømandskorpset har stillet teamlederen og chefinstruktøren til instruktørbidraget, mens SSR har stillet øvrige instruktører. Denne sammensætning afspejler Frømandskorpsets større erfaring med denne type opgaver i Vestafrika. Hensigten er, at samarbejdet også skal give SSR erfaringer, så enhedens kompetencer inden for området styrkes. Dette vil muliggøre, at SSR fremadrettet vil kunne løse denne type opgave selvstændigt eller sammen med andre enheder fra Forsvaret, ” siger major Thomas Eddelien.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring