Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Rekruttering af flere frivillige soldater var et vigtigt tema p​å Underafdelingschefsamlingen 2024. På billedet ses nogle af deltagerne på en workshop om målrettet rekruttering.  

Hjemmeværnet skal vokse sig endnu stærkere

Stadig flere skarpe indsættelser kræver flere frivillige soldater. Derfor lancerer Hjemmeværnet en ny rekrutterings- og kommunikationsstrategi, som var hovedtemaet på underafdelingschefsamlingen 2024 i Kolding.

21-01-2024


Af Charlotte Baun Senholt

Fotos: Frank Cilius

Hjemmeværnet kigger ind i en fremtid, hvor der bliver behov for flere frivillige soldater og en større operativ kapacitet. Hjemmeværnet skal stå bedre rustet til at løse et stadigt stigende antal militære opgaver, der følger af krigen i Ukraine og en generelt skærpet udvikling i den sikkerhedspolitiske situation for Danmark. Samtidig skal Hjemmeværnet fortsat løse en lang række opgaver til støtte for politiet, beredskabet og det øvrige samfund.

Derfor udruller Hjemmeværnet en ny strategi, som skal løfte Hjemmeværnets arbejde med rekruttering og fastholdelse betydeligt. Målet er, at Hjemmeværnets aktive styrke i 2030 tæller minimum 17.500 frivillige soldater mod i dag godt 13.300 frivillige soldater.

Hjemmeværnets Rekrutterings- og Kommunikationsstrategi blev i weekenden præsenteret for omkring 190 frivillige chefer på underafdelingschefsamlingen 2024 i Kolding. Her fik cheferne også lejlighed til for første gang at møde Hjemmeværnets nye kommitterede, folketingsmedlem Hans Andersen (V), der tiltræder den 1. februar.

Hjemmeværnets vigtige rolle

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen satte rammen med et indlæg, der understreger Hjemmeværnets centrale rolle i fremtidens forsvar:

"Overordnet skal vi sikre et mere robust dansk forsvar, der matcher de sikkerhedspolitiske udfordringer, vi står overfor. Hjemmeværnet spiller en vigtig rolle i dén udvikling, og jeres store frivillige indsats har derfor enorm betydning for vores samfund," fremhævede forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen på underafdelingschefsamlingen i Kolding.

Forsvarsministeren ser frem til det forestående arbejde med at skabe bedre rammevilkår for Hjemmeværnet, som er en vigtig forudsætning for at øge både rekruttering og fastholdelse af frivillige soldater. 

"Hjemmeværnet står et godt sted og nyder bred politisk opbakning, hvilket også afspejles i den første delaftale for forsvarsforliget 2024 - 2033, som netop er faldet på plads. Vi lytter til jeres ønsker og udfordringer, og mange gode kræfter støtter den udviklingsproces, I har sat i gang," sagde forsvarsministeren, der desuden ser frem til at være med til at fejre Hjemmeværnets 75-års jubilæum i 2024.

Bedre til at spille os selv på banen             

Den nye rekrutterings- og kommunikationsstrategi kridter banen op for, hvordan Hjemmeværnet skal styrkes med flere frivillige kræfter. Strategien er defineret ved seks forskellige spor, som de frivillige chefer fik uddybet og drøftet på de forskellige workshops på chefsamlingen.​ 

"Vi skal alle blive endnu bedre til at spille os selv på banen og forklare værdien af Hjemmeværnet for danskerne, så vi både kan rekruttere og fastholde vores soldater i netop vores unikke fællesskab. Det kommer til at kræve tålmodighed og en fælles indsats, og det bliver et langt sejt træk," understreger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.


De deltagende underafdelingschefer engagerede sig på de velbesøgte workshops, hvor de delte erfaringer, bekymringspunkter og idéer. Gennem stort engagement og vilje til at bringe egne erfaringer i spil blev deltagerne klogere på, hvordan de kan bidrage til at vækste Hjemmeværnet og være med til at få rekrutterings- og kommunikationsstrategien ud at leve.

Strategien er et dynamisk dokument, og drøftelserne på underafdelingschefsamlingen vil fremadrettet blive inddraget i både den strategiske eksekvering og de lokale indsatser.


Hjemmeværnets nye kommittere​​​​​​​​​de, Hans Andersen (V), sammen med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.  

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring