Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Hjemmeværnet spillede en central rolle for sikkerheden ved en stor Host Nation Support-opgave i Esbjerg Havn, som sidste forår modtog cirka 30 helikoptere og godt 1.000 styk andet militært materiel, som skulle bevogtes, inden det skulle videre ud til destinationer i Europa. Foto: HJVFOTO

Invasionen af Ukraine har tydeliggjort Hjemmeværnets relevans

For to år siden angreb Rusland Ukraine. Det ændrede den globale sikkerhedssituation og har styrket relevansen af et stærkt hjemmeværn

24-02-2024Den 24. februar 2022 blev Ukraine angrebet af Rusland. Angrebet og den nu 2 år lange krig har medført store ændringer i den globale sikkerhedssituation. For Hjemmeværnet har det betydet en lang række skarpe opgaver i den samlede danske og internationale indsats for dels at støtte Ukraine og dels for at sende signaler af afskrækkende karakter til primært Rusland.

Opgaverne har bl.a. omfattet værtsnationsstøtte, hvor Hjemmeværnet har haft en vigtig bevogtningsopgave i forbindelse med modtagelse af NATO-allierede styrker og materiel, når det fragtes gennem Danmark. Desuden har Hjemmeværnet støttet med bevogtning af det danske afvisningsberedskab på Bornholm, kritisk infrastruktur i hele Danmark og udskibningsområder for danske enheder, som er fremskudt til Letland som en del af NATO’s fremskudte forsvar. Hjemmeværnet har ligeledes været involveret i støtten til Ukraine, både hvad angår materieldonationer og uddannelse af ukrainske soldater.

Øget interesse for Hjemmeværnet
Ruslands invasion af Ukraine har medvirket til at synliggøre Hjemmeværnets relevans som
en frivillig militær beredskabsorganisation. Det er blevet ekstra tydeligt, at der er brug for
forsvaret til at værne om Danmark, det danske samfund og de danske værdier. Og her
spiller Hjemmeværnet en essentiel rolle; både som kapacitet og som udtryk for den folkelige
forankring af forsvaret af Danmark.


Der bliver kaldt på Hjemmeværnet, når der skal bevogtes militært materiel som her i Fredericia, hvor vi støttede Hæren ved hjemtagningen af deres NATO-bidrag i Estland, som blandt andet bestod af tunge køretøjer. Foto: Forsvaret/Simon Elbeck

”Jeg er imponeret over den vilje, som Hjemmeværnets frivillige soldater har vist ved at stille op til vigtige opgaver for Danmark i lyset af den ændrede sikkerhedssituationen i verden. Den markante opgaveløsning og den ændrede sikkerhedssituation har bidraget til, at flere danskere har vist interesse for Hjemmeværnet”, udtaler den kommitterede for Hjemmeværnet, Hans Andersen. 

Chefen for Hjemmeværnet supplerer:
 
”Ukraine kæmper nu på tredje år for deres frihed og selvstændighed, og desværre ser udviklingen i den globale sikkerhedssituation ikke ud til at ændre sig på den korte bane. Opgaverne, hvor Hjemmeværnets frivillige soldater involveres, vil fortsat være mange. Hjemmeværnet sætter stor pris på den øgede interesse og opbakning fra danskerne, så vi fortsat kan have et stærkt Hjemmeværn med dedikerede frivillige, der er med til at gøre en forskel til gavn for Danmark”, udtaler generalmajor Jens Garly.

​​​


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring