Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

M60E6 er navnet på denne type ​let maskingevær af amerikansk oprindelse, som nu skal udbredes til flere enheder i Hjemmeværnet. Foto: Lærke Weensgaard.

Mere materiel på vej til Hjemmeværnet

Hjemmeværnet skal have mere og endnu bedre materiel.

16-09-2022


Dette var udgangspunktet for et møde fredag d. 9. september mellem chefen for Hjemmeværnet (HJV), generalmajor Jens H. Garly og chefen for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen.

Der er med jævne mellemrum møder mellem FMI og de operative kunder, men med udviklingen i verden omkring os og flere militære opgaver for Hjemmeværnet er det blevet endnu mere presserende at få drøftet, hvordan Hjemmeværnet kan få det rigtige materiel og i de rette mængder.

Chefen for FMI understreger, at FMI samarbejder med HJV om at øge Hjemmeværnets robusthed og kampkraft. FMI har et fint samarbejde med Hjemmeværnet om udvikling og anskaffelse af våben, materiel, udrustning og køretøjer, og i FMI er der opmærksomhed på, at Hjemmeværnet arbejder på at vende udviklingen og øge den aktive styrke af frivillige soldater. I FMI er der derfor fokus på at sikre, at der er uniformer, våben og udrustning til alle hjemmeværnssoldaterne, herunder ikke mindst de nye, der skal rekrutteres og fastholdes de kommende år.

Nye maskingeværer på vej
Et konkret eksempel på nyt materiel, der blev drøftet, var det nye lette maskingevær. Hjemmeværnet står nemlig foran en snarlig levering af nye amerikanske maskingeværer, der bærer modelbetegnelsen M60E6. Dette våben er allerede i brug ved Hjemmeværnets infanterienheder, men vil nu også blive udleveret til bevogtningsenhederne og de motoriserede overvågningsenheder samt Security Force i Flyverhjemmeværnet.

De nye lette maskingeværer forventes udleveret til enhederne i 2023, og den samlede leverance vil blive på flere hundreder geværer. Med maskingeværer følger et virkeligt godt sigte med rødpunkt - det samme som Forsvarets stående styrke har udleveret.

En lille håndholdt termisk kikkert til bevogtningsenhederne og Security Force er også på trapperne, og udskiftning af soveposer M/98 er ligeledes på vej – indkøbsordren er placeret, og levering forventes i 2023.

Erstatning af Defender fly
Drøftelserne omfattede også den nuværende leasingaftale vedr. HJV to BN2A Defender fly, der efter næsten syv år nu står foran udløb.

FMI har i tæt samarbejde med Flyverhjemmeværnet og Hjemmeværnskommandoen gennemført et udbud vedr. leasing af to erstatningsfly, og status for udbuddet var naturligvis en del af samtalerne.

På den lidt længere bane samarbejder Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen og FMI om at anskaffe en erstatning for Mercedes GD flåden og flere andre køretøjstyper samt fornyelse af Marinehjemmeværnets flåde.

“Det rette materiel er helt essentielt for vores opgaveløsning og vores evne til at tiltrække og fastholde frivillige soldater. Derfor glæder det mig, at Hjemmeværnet og Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) har et godt samarbejde og fælles fodslag i forhold til, hvordan vi gør Hjemmeværnet mere robust med opdateret materiel nu og i fremtiden,“ udtaler chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring