Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvis du er værnepligtig

Mange tidligere værnepligtige bliver frivillige i Hjemmeværnet. Her kan de dyrke deres militære interesse og videreudvikle deres færdigheder.

Hurtigt i tjeneste

Tidligere værnepligtige er fritaget for at gennemføre Hjemmeværnets lovpligtige grunduddannelse (LPU). Du har derfor kortere vej til at yde en meningsfuld indsats, der styrker forsvaret og gør en forskel for samfundet.

Brug dine militære færdigheder

Dine militære færdigheder kan gøre stor nytte i Hjemmeværnet. De er en del af vores fundament, fordi det netop er den militære struktur og kompetence, der gør os i stand til at løse væsentlige civile opgaver. Hos os er der rig lejlighed til at anvende dine evner for taktik og samarbejde i pressede situationer.

Fortsæt din udvikling

Hjemmeværnet lægger stor vægt på konstant at uddanne de frivillige. Med din militære basistræning har du rig mulighed for at fortsætte udviklingen af dine kompetencer gennem Hjemmeværnets mange befalingsmands-, officer og lederkurser.

Et unikt sammenhold

Tidligere værnepligtige ved, at sammenholdet mellem soldater er en helt unik størrelse. Vi står sammen og hjælper hinanden, fordi vi ved, at det netop er fællesskabet og sammenholdet, som gør os stærke.

En officiel myndighed

Hjemmeværnet er en officiel myndighed på lige fod med Forsvaret, Politiet og SKAT. Træningen og udviklingen af vores frivillige soldater gør os i stand til at agere som en professionel samarbejdspartner.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224