Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Nytårsparole 2017

Onsdag den 18 januar blev der afholdt nytårsparole ved HVF 256 Storstrømmen med flot fremmøde både fra internt i flotillen men også eksternt i form af vores samarbejdspartnere.

19-01-2017
Flotillechef (FH) Martin Lehman kunne byde velkommen til en nytårsparole med et flot fremmøde. Flotillens egne medlemmer var mødt talstærkt op, og der var en god tilslutning fra eksterne samarbejdspartnere også, herunder Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, Midt og Sydsjællands Brand og Redning, Vordingborg kommune og Vordingborg Marineforening. 

Nytårsparolen blev startet med dronningens skål og før vi kunne begynde at se tilbage på det forgangne år og se frem på opgaverne i 2017, bad FH deltagerne om, at rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer og kammerater som flotillen måtte tage afsked med i 2016; Tidligere Farmer assistent John Anker Frederiksen, tidligere Kommandobefalingsmand Bjarne Biskopstø og Motorpasser Kim Valentin Harby. 

Herefter kunne FH gå videre med, at se tilbage på 2016. Det har, igen, været et meget aktivt år for flotillen. HVF 256 Storstrømmen har 61 aktive medlemmer, der sammenlagt har brugt 15752 timer i år 2016. Det giver 258,22 timer pr. mand (eller kvinde) i snit. Det vil give noget der ligner over 1,5 måneder talt i arbejdsdage. Det er meget, det er flot og det er tal der vidner om et stort engagement hos flotillens medlemmer. Flotillen skal huske også at takke medlemmernes familier derhjemme, der tillader deres mand, kone, kæreste m.v. at bruge så mange timer om året på en fritidsbeskæftigelse til gavn for samfundet. 

Udover øvelsessejladser, træningsaftener m.v. er det også blevet til en god håndfuld indsættelser i løbet af år 2016. Flotillen har haft 

2 SAR (Search And Rescue - eftersøgninger til søs) 
5 FAS (Forebyggende ASsistancer - situationer til søs der kunne have udviklet sig til SAR) 
2 MAS (Maritim ASsistance - grundstødere m.v.) 
3 SURVEX (Farvandsovervågning for Søværnet) 
1 SAREX (SAR øvelse i samarbejde med øvrige myndigheder) 
Og 2 indsættelser som platform for SKAT 

Alle opgaverne er løst indenfor de rammer der er stillet og med den responstid der forventes af flotillen. Det er en flot statistik, der igen vidner om det store engagement der er at finde hos flotillens medlemmer. 

Som repræsentant fra Marinehjemmeværnet kunne OK Kim 
Kyllebæk Andersen (billedet til højre) fortælle om hvordan år 2017 vil blive et spændende år i Marinehjemmeværnet. År 2017 er det år hvor de to Marinehjemmeværnsdistrikter, distrikt øst og vest, er blevet sammenlagt. Der er stadig nogle ting der er under udarbejdelse og det er en process hvor alle lige skal finde sig til rette. Til gengæld vil det give et resultat i sidste ende, der vil være til fælles fordel for både fastansatte og frivillige i Marinehjemmeværnet. 

1. Viceborgmester i Vordingborg, Heino Hahn, havde også lidt nyt at fortælle de fremmødte. Havnen er et område, hvor flotillens medlemmer ofte befinder sig, og det skulle være underligt om man ikke havde lagt mærke til de ting der sker i området. Der er ved at blive gjort klar til bygningen af en ny Storstrømsbro og Masnedsundbroen, hvor flotillens fartøj ligger ved siden af. Der sker mange ting og netop havnen i Masnedsund og på Masnedø er spændende steder, hvor der kommer til at ske rigtig meget. Vestsiden bliver udvidet og uddybet, der kommer flere virksomheder til området og med tiden, så vil havnene i området blive velbesøgte havne. Også flotillen med deres fartøj har været med i tankerne, når der er blevet drøftet udvidelser. 

Året 2017 er også det år, hvor vi prøver noget nyt i flotillen. Der har været afholdt befalingsmandsseminar, hvor flotillens befalingsmænd har været mødtes for, at arbejde med opgaver i flotillen og bidrage til flotillens udvikling. I 2017 ønskede staben at prøve noget nyt. At invitere alle medlemmer med til et "Flotilleseminar". Et seminar hvor vi alle mødes i civil for at understrege, at det ikke handler om funktioner, men om det vi alle har tilfælles: At være frivilligt medlem i Marinehjemmeværnet i flotille 256 Storstrømmen. 

Staben har været spændt på det kommende flotilleseminar siden idéen først blev taget op, for ca. et halvt år siden, og nu er tiden ved at nærme sig. Det er stabens håb at flotilleseminaret vil give redskaber til, at styrke flotillen og ruste flotillen til de udfordringer vi stadig bliver mødt med, og det er godt at se, at så mange medlemmer har taget udfordringen op og har tilmeldt sig aktiviteten. Vi er sikre på, at det bliver godt. 

Nytårsparolen sluttede som vanligt af med kammeratligt samvær på tværs af bordene. I skal have tak for den altid gode opbakning til disse arrangementer. 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224