Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Seneste opdatering af COVID 19 restriktioner

Den seneste ændring af forsamlingsforbuddet har følgende konsekvens:


På baggrund af pålagte nationale restriktioner beordres, med reference til ”Plan for Marinehjemmeværnets Genåbning 1.0”, følgende restriktion i MHV:

15-01-2021
 

·         Mødeaktiviteter skal overholde forsamlingsforbuddets krav om maksimalt antal på 5 personer samt krav om afstand på 2 meter.

                                                                                                                                           

Operativ opgaveløsning, operativt nødvendig mødevirksomhed samt uddannelses- eller øvelsesvirksomhed med henblik på opretholdelse af operativ indsættelses- og beredskabsevne er ikke omfattet af afstandskravet på 2 meter og forsamlingsforbuddets begrænsninger. Det skal dog fortsat, om end i højere grad, tilsikres, at aktiviteter generelt ikke gennemføres med mere end det netop nødvendige antal deltagere, men hvor muligt søges aktiviteterne gennemført under iagttagelse af gældende afstandskrav og forsamlingsforbuddets gældende begrænsninger.


Der er yderligere besluttet en ophævelse af en begrænsning:


Henset til at der i samfundet ikke længere gælder særlige geografiske restriktioner i samfundet vedr. rejse mellem kommuner, ophæves denne tilsvarende restriktion i Marinehjemmeværnet (MHV). Det betyder, at medlemmer i MHV ikke er pålagt restriktioner, som forhindrer deltagelse i uddannelsesmæssige- såvel som operative aktiviteter i andre kommuner.

 

På baggrund heraf beordres følgende restriktion ophævet i MHV:

 

·         Medlemmer i Marinehjemmeværnet kan ikke deltage i uddannelsesvirksomhed eller andre ikke-operative aktiviteter uden for hjemkommunen.


Flotilleledelsen vil fortsat vurdere alle aktiviteter og sikre, sammen med de aktivitetsansvarlige, at vi gennemfører aktiviteter der er inden for rammen af restriktionerne. 

Pas fortsat godt på jer selv i hinanden.

CLAUS FRIIS
PL FHHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring