Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnsflotille 366 Københavns Vestegn

​HVF 366 er en del af det samlede hjemmeværn i Danmark, som består af Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Marinehjemmeværnet.
 

Marinehjemmeværnets opgaver.
 
Farvandsovervågning:
De uddannede skibskendere ombord kan på​ lang afstand identificere både krigsskibe og civile skibe. De mest interessante meldes ind, og bidrager til det samlede overblik over hvad der til stadighed sejler i de danske farvande. Afvigelser i søafmærkninger, olieforureninger, og andre uregelmæssigheder meldes ligeledes, så myndighederne kan foretage det nødvendige.
 
Havmiljøopgaver:
Marinehjemmeværnets fartøjer har udstyr til at optage prøver fra olieforureninger, disse prøver indgår som bevismateriale, så man kan få dømt en forurener, såfremt de pågribes. Vores fartøjer øver udlægning af flydespærringer og andet bekæmpelsesudstyr, sammen med statens miljøfartøjer.
 
Eftersøgning og søredning(SAR):
I alle besætninger er der mindst en uddannet OSC (On Scene Coordinator) d.v.s. en navigatør som er i stand til udregne et eftersøgningsområde, og som er i stand til at lede en koordineret indsats med flere skibe. Et velorganiseret søgemønster og en koordineret indsats er af afgørende betydning for et positivt resultat ved enhver eftersøgning. Som før nævnt er Marinehjemmeværnet i stand til at bemande vore skibe meget hurtigt, og med et effektivt alarmeringssystem bruges vores skibe jævnligt i eftersøgninger. Marinehjemmeværnets skibe er i gennemsnit på SAR opgaver ca. hver 3. dag.
 
Andre opgaver:
Marinehjemmeværnet er meget fleksibelt, og påtager sig ofte andre opgaver. Vi har deltaget som overvågningsfartøjer ved store kapsejladser, i det hele taget påtager vi os de fleste opgaver vi bliver anmodet om. Forfatterne har sågar deltaget i en bisættelse til søs.
For tiden yder Marinehjemmeværnet væsentlig bistand til oprettelsen af et hjemmeværn efter dansk forbillede i Estland, Letland og Litauen. Polen og Slovakiet har også� vist interesse for en tilsvarende "folkebevægelse​".

 

 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring