Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Fase 4

Senest indførte lempelser af de nationale restriktioner har medført ændringer for Marinehjemmeværnet.

21-04-2021

På baggrund heraf og med reference til ”Plan for Marinehjemmeværnets Genåbning 1.0”, beordres følgende, gældende fra d. 21. april:
 
·         Alle flotiller i MHV overgår til genåbningsplanens fase 4.
 
·         Afstandskravet reduceres til 1 meter.
 
Følgende gælder fortsat:
 
·         Forsamlingsforbuddets grænse for indendørs aktiviteter er 10 personer.
·         Forsamlingsforbuddets grænse for udendørs aktiviteter er 50 personer.
 
Operativ opgaveløsning, operativt nødvendig mødevirksomhed samt uddannelses- eller øvelsesvirksomhed med henblik på opretholdelse af operativ indsættelses- og beredskabsevne er fortsat ikke omfattet af afstandskravet og forsamlingsforbuddets begrænsninger.
 
Fase 4 giver blandt andet mulighed for at gennemføre ”almindelig vedligeholdende træning og øvelse”. Det skal forstås sådan, at aktiviteterne skal have et entydigt træningsformål og må ikke kunne forveksles med ”sociale arrangementer”.
 
Der kan foregå introduktion til MHV og medsejlads for nye medlemmer under strikt overholdelse af høj grad af Coronadisciplin.
 
Vi skal endvidere fortsat orientere os om lokalt (pr. sogn eller kommune) indførte restriktioner og tilrettelægge eller justere aktiviteterne hensigtsmæssigt herefter.
 
Alle i Marinehjemmeværnet bidrager fortsat til at mindske smittespredning ved smitteminimering i form af de generelle forholdsregler for hygiejne samt påbud om mundbind for personer, der ikke indgår i den primære operative gruppe. Derudover tager flotillecheferne forholdsregler for muligheden for smitteopsporing og ”superspredning”, i dét flotillerne opdeles i ”operative grupper” iht. vedhæftede udgivne ”COVID-19 retningslinjer af 20. august”.
 
Alle flotiller opfordres til at indarbejde anvendelse af ”CORONA-Passet” i forbindelse med aktiviteter. I praksis udøves dette ved at anbefale medlemmerne at fremvise negativ coronatest, som maksimalt er 72 timer gammel, i forbindelse med fremmøde til aktiviteter - særligt i forbindelse med sejlads. Det skal bemærkes, at MHV ikke kan stille krav herom, men udelukkende lade dette være en anbefaling.

Pas fortsat på jer selv og hinanden


CLAUS FRIIS
PL FH


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring