Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Bliv medlem af hjemmeværnskompagni Kongeåen

Hvordan du kan blive medlem af

​​​​​​​ 
  • Du kan tage ansvar
  • Du vil udfordres
  • Du vil gerne tage en Lederuddannelse...
  • Du er loyal og initiativrig.
  • Du vil være en del af et fællesskab
  • Du vil være med til at gøre en forskel
  • Du vil gerne være en af de bærende kræfter i en videreudvikling af vores kompagni
 
Kan du nikke JA til hovedparten af disse punkter, er det måske dig vi gerne vil have.
Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder og hvad du kan tilbyde kompagniet og hvilken forventninger der er til dig som mulig kommende medlem af Hjemmeværnskompagni Kongeåen.
 
E-mail: hvkkga@hjv.dk -
SMS til: 25506372 
 
Vi ser frem til at hører fra dig.
 
 
Herunder kan du se og læse mere om vejen ind i kompagniet.
 
Hvis du ønsker, at søge om optagelse i Hjemmeværnet, så skal du til en orienteringssamtale og derefter lave en ansøgning om medlemskab i Hjemmeværnet. I tilknytning til orienteringssamtalen eller umiddelbart efter laver du selve ansøgningen.

 

Orienteringssamtalen
Indledningsvis vil vi holde en samtale med dig som ansøger, her vil vi orienterer bredt om Hjemmeværnet og vores kompagni. Vi spørger ind til din baggrund for at søge om medlemskab af Hjemmeværnet og din generelle baggrund - om du er eller har været straffet, og meget mere. Ligeledes har du mulighed for at stille spørgsmål. Orienteringssamtalen gennemføres typisk i vores kompagnilokaler - men den kan sagtens foregå hjemme hos dig.
Du vil herefter blive bedt om at udfylde og underskrive en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er en forudsætning for, at hjemmeværnet må sagsbehandle din ansøgning og i den forbindelse indhente oplysninger om dig.

Vi vil også bede dig om at udfylde et skema med dine kontaktoplysninger mm.
Du får herefter mulighed for at lave selve ansøgning. Ansøgningen er elektronisk. Du har mulighed for at uploade uddannelsesbeviser mm. Du skal bruge NemID i forbindelse med udfyldelse og indsendelse af din ansøgning.
Den som har gennemført orienteringssamtalen med dig, skal efterfølgende lave en konklusion på samtalen, og indsende disse oplysninger i et konklusionsskema.

Behandling af ansøgning​​ ved Forsvarets Personeltjeneste (FPT)

Det er FPT, der sagsbehandler din ansøgning. I forbindelse med sagsbehandlingen trækker FPT en række oplysninger fra forskellige registre. Det er det, du giver tilladelse til i samtykkelerklæringen. Der trækkes bl.a. oplysninger fra CPR-registeret, evt. sessions- og værnepligtsoplysninger, evt. militære stamoplysninger. Der sker en vurdering af din ansøgning ved Hjemmeværnets Kommandolæge - og har du medsendt lægeerklæring indgår den i kommandolægens vurdering.
I forbindelse med behandling af din ansøgning indhentes der også oplysninger om dig hos Rigspolitichefen (RPC) og Generalauditøren (GAU). F.eks. vil evt. straffesager om narkotiske stoffer, vold eller våben typisk medfører et afslag på en ansøgning.
Alle oplysninger behandles selvfølgeligt fortroligt.

Vurdering i Distriktsudvalget (DU)

Din ansøgning - med alle de indhentede oplysninger - sendes nu til vurdering hos et Distriktsudvalg.
Distriktsudvalget består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af Forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.
Der indstilles et medlem pr. kommune til hjemmeværnets distriktsudvalg, dog således at der indstilles mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg.​
Mødefrekvensen i Distriktsudvalgene varierer og har dermed betydning for sagsbehandlingen af din ansøgning.

Afgørelse på ansøgning ved Forsvarets Personeltjeneste (FPT)

Distriktudvalges indstilling sendes retur til FPT. I forbindelse med den sidste sagsbehandling af din ansøgning, vil der på ny ske en kontrol ved Rigspolitichefen.
Du vil herefter modtage svar på din ansøgning i din eBoks - svaret vil være enten et kontrakttilbud eller afslag.
Får du et kontrakttilbud, er det vigtigt at du acceptere dette kontrakttilbud - og at du gør det rimeligt hurtigt - ellers risikere du, at kontrakt tilbudet forældes, og at der skal laves en ny ansøgning.
Efter du har accepteret kontrakttilbudet,​ får kompagniet automatisk svar om, at du er blevet medlem af Hjemmeværnet og tilknyttet kompagniet. Du vil herefter  får tildelt et medarbejder-nummer (MA-nr.).
Du er herefter fuldgyldigt medlem af Hjemmeværnet, placeret i kompagniet og skal derfor iklædes, have din øvrige udrustning​ udleveret - og der skal lægges planer for din grunduddannelse.

 

 Kontakt os

Kompagnichef

Jesper Vinding
Mobil: 2550 6372 

Rekrutteringspe​cialist​

Steffen Hansen
Mobil: 2550 6371

KMP Mail:

​hvkkga@hjv.dk


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring