Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Ledige funktioner

Nye fritidsinteresser med masse af udfordringer, så er en frivillig tid som hjemmeværns soldat måske noget for dig. Her kan du se hvilke funktion, der er ledige ved Hjemmeværnskompagni Kongeåen.

​ 

Oversigt over ledige funktioner i KMP.
 
Prioritet Stilling​ Bemærkninger​
​1 ​Kommandodelingsfører
​1 Bevogtnings gruppeførere  2 GF og 1 GV1
1 ​Bevogtnings delingsfører
​1 Næstkommanderende (BEVDEL)
1
Skydelære
1
Gerværskytte / sygehjælper


 
Nedenfor finder du nogle enkelte stillingsbeskrivelser.
Har du en interesse i en funktion så send en mail til hvkkga-kc@hjv.dk.
Anfør i mailen hvilke(n) stilling du er interesseret i, og vi kontakter dig snarest med henblik på ansøgning om optagelse i Hjemmeværnet.
 
Om os
Hjemmeværnskompagni kongeåen er en bevogtnings kompanig, hvor vores spiciale ligger i at bevogte forskellige installationer. Vi har en stor aktivitetsniveau, hvor uddannelsen står i højsædet.
Derfor kan vi tilbyde stillinger i et operativt miljø, men også i et spændende uddannelsesmilj.
I er et KMP med en god omgangstone hvor der er engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på professionalisme, fleksible rammer og vilkår under ansvar. 
Derudover har vi fokus på et godt arbejdsmiljø, teamspirit og med gode muligheder for kompetenceudvikling.
 
Om stillingerne:
 
Kommandodelingsfører
Vi søger en person der kan samle alle funktionerne, således at kommandodelingen kan støtte bevogtningsdelingen og staben i dets virke.
 
 • Er ansvarlig for føring af delingen under øvelse og indsættelse, jf. føringsprincipper og enhedsbeskrivelse for delingen.
 • Er ansvarlig for ledelse af delingen jf. ledelsesprincipper for forsvaret.
 • Deltager i tilrettelæggelse og gennemførelse af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelingsniveau.
 • Deltager i tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af distrikts- og regionsledede øvelser.
 • Deltager i tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på delingsniveau.
 • Deltager i tilrettelæggelse af enhedsuddannelser på gruppeniveau.
 • Forestår gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på gruppeniveau.
  Forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelser på gruppeniveau.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af personellets funktionsuddannelser.
  DF skal tilsikre at opgaver, der stilles delingen, løses tilfredsstillende og i overensstemmelse med kompagniets og delingens standardfremgangsmåder samt øvrige taktikker, teknikker og procedurer.
 • Kunne føre delingen under indsættelse og under anvendelse af delingens standardfremgangsmåder i fm: Faglig tjeneste, beredskabsområde bevogtning under fredsberedskab, og forskydning.
 • Kunne føre delingen under indsættelse til støtte for totalforsvaret.
 • Ansvarlig for delingens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte opgaver.

Delingsfører for Bevogtningsdelingen
Er du delingsføreren, der ønsker at tage ansvar for delingens føring, uddannelse, disciplin og faglig tjeneste? Delingsføreren, der tager ansvar for delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af bevogtningsoperationer, herunder reorganisering/genordning? Så er du måske vores kommende løjtnant ved vores kompagni.
 
 • Skal gennemføre våbenkontrol, kontrolskydning og våbeneftersyn årligt, hvis våben er udleveret.
 • Skal under udførelse af en opgave, overholde krigens love, soldatens kort, førerens kort eller dansk lovgivning, jf. situationen.
 • Skal straks melde særlige hændelser til kompagnichefen.
 • Skal overholde de for situationen gældende sikkerheds- bestemmelser.
  Gennemføre funktionssamtale med direkte underlagt personel.
 • Er ansvarlig for information om kompagniets prioriterede aktiviteter til delingen.
 • Er ansvarlig for kontakt til direkte underlagt personel op til aktiviteterne.
 • Deltager i våbenkontrol hvis våben udleveret.
 • Deltager i støtten til samfundets samlede beredskab.
 • Er ansvarlig for føring af delingen under øvelse og indsættelse jf. enhedsbeskrivelse og føringsprincipper for delingen.
 • Er ansvarlig for ledelse af delingen jf. ledelsesprincipper for forsvaret.
 • Deltager i tilrettelæggelse, og gennemførelse af enheds- uddannelse på distrikts- og underafdelingsniveau.
 • Deltager i gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelser på delingsniveau.
 • Deltager i tilrettelæggelse af enhedsuddannelser på gruppeniveau.
 • Forestår gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på gruppeniveau.
 • Deltager i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelser på delingsniveau.
 • Forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af øvelser på gruppeniveau.
 • Ansvarlig for at underlagt personel har de til funktionen hørende uddannelser.
  Ansvarlig for tilrettelæggelse af personellets funktionsuddannelser.
 • Tilsikre at opgaver, der stilles delingen, løses tilfredsstillende og i overensstemmelse med kompagniets og de- lingens standard fremgangsmåder, samt øvrige taktikker, teknikker og procedurer, jf. gældende håndbøger ”Taktik for deling”, ”Taktik for gruppen” og ”Håndbog i bevogtning”.
 • Kunne føre delingen under indsættelse i.fm. bevogtning af et militært område i fredstid, eller bevogte et militært.
 • Ansvarlig for delingens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte opgaver, herunder kunne bevogte et objekt på befalet bevogtningstrin.
 • Sørge for at belastning af grupperne, personel og materiel fordeles ligeligt.
 
Generelt om dig
Du har tid, lyst og mod på at være med til at arbejde for et aktiv KMP, ligeså er du en rollemodel, kan motivere fremtidens førere og menige medlemmer ved Kongeåen.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Hjemmeværnskomapgni Kongeåen, KN Jesper Vinding på 2550 6372
Vi vil bede dig om at søge stillingen via hvkkga-kc@hjv.dk.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224