Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om kompagniet

​​Letstøtt​evåben i stilling

​​​​​​​​​​​​​​En kort fortælling om Hjemmeværnskompagni Kongeåens.

Kompagniet ligger i Sydvestjylland nærmer betegnet i Ribe.
Vi er et bevogtningskompagni og en militær beredskabsorganisation, der er specialiseret i bevogtning af forskellige objekter, herunder ligeledes mulighed for at yde støtte til Forsvaret og det øvrige del af samfundet.  

Kort sagt vores kompetenceområder er:
Bevogtning herunder:

  • Planlægning, Administrativ, Logistik,, Uddannelse
  • Støtte til andre kompagnier.
  • Viden om operative objekter
  • Hurtig reaktion
  • Uddannelsesplanlægning og instruktørvirke
  • Operativplanlægning
  • Støtte til forsvaret m.m.
Kompagniet består af 2 delinger.
Kommandodelingen og en bevogtningsdeling

Kommandodeling​

 Delingen er samlestedet for al koordinering i kompagniet.

Opgaverne er bl.a. føring, signaltjeneste, logistiktjeneste, støtte til resten af kompagniet.

Delingen stiller ligeledes personel til beredskabstyrken

 1. Bevogtningsdeling  ​


Delingen er front soldaterne i opgaveløsningerne.

Delingens opgave er primært bevogtning, overvågning og kampopgaver. 
Delingen stiller ligeledes personel til beredskabstyrken, som kræver ekstra uddannelse ift.​. skarpe indsættelser.

De enkelt grupper har et bredt spekter
​af erfarings– og aktivitetsniveau, med stor fokus på militære færdigheder.


Desuden har vi har en uformel omgangstone, med engagerede soldater, der ligger vægt på en professionalisme der afspejles i deres handlinger.

 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
Hjemmeværnet er ligeledes en landsdækkende militær beredskabsorganisation, der består af frivillige medlemmer fra alle dele af samfundet og landet.

Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring