Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Der var mange soldater i byen i formiddags. I baggrunden er et stort hornorkester.

POHVK HIM til stor sejrsparade i Letland

Til minde om 95 året for slaget ved Cesis, hvor Tyskland blev besejret, var der i dag sejrsparade i byen.

22-06-2014
​Den 22. juni 1919 blev tyskerne besejret og Letland blev et frit land. Til minde om dette afholder byen og de militære enheder hjemmehørende i byen, hvert år på denne dato en stor sejrsparade.

I forbindelse med besøget i Letland kunne kompagniet i dag deltage i paraden sammen med en række enheder fra Letland og en enhed fra Estland.
Der var samlet afmarch fra kasernen i Cesis midt på formiddagen for alle enheder og man marcherede derpå til centrum af byen, hvor er rejst en stor sejrssøjle også til minde om slaget.
Selve paraden foregik midt på byens torv ganske få meter fra sejrssøjlen. Her var også præsidenterne fra Letland og Estland blandt deltagerne, der først inspicerede og hilste på de deltagende enheder.
Dernæst lagde de kranse ved sejrssøjlen. En række chefer fra Letland's og Estland's forsvar lagde også kranse ved sejrssøjlen sammen med distriktschef oberstløjtnant Jan Johansen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, der er med på turen nogle dage.
PO HVK HIM gjorde en flot figur ved paraden. Hjemme i kompagniet har man, når muligt, den seneste tid øvet eksersits, hvorfor de grundlæggende ting var på plads.  

Inden selve paraden var der heldigvis tid til igen at øve og få finpudset de sidste trin og takter.


Her en del af blomster og kranse, der blev lagt ved sejrssøjlen.

Kompagniet er her flot linet op med kompagnifanen. Ved siden af er en enhed fra Letland. Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring