Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er Politihjemmeværnskompagni Vestegnen?

​​

Kompagniledelsen består af en kompagnichef, næstkommanderende og en tredjekommanderende, der er militært uddannet. Kompagnichefen har endvidere en rådgiver, der er kaptajn af reserven. Alle fire er til daglig polititjenestemænd.

  

Kommandodelingen

Kommandodelingen står for den overordnede ledelse og drift i kompagniet. På større opgaver skal kommandodelingen understøtte de øvrige delinger med administration samt logistik mv. Kommandodelingen består af en række specialister enkadreret i hhv. kommandogruppen (administration og kommunikation), forsyningsgruppen (forsyning og logistik), støtteforplejningsgruppen (forplejning) og uddannelsesstøttegruppen (hvervning og uddannelse).​
  

1. politideling  

Delingen er kompagniets spydspids inden for støtte til politiet. Delingen er specialiseret i at yde direkte støtte til politiet fx trafikregulering, gerningsstedsafspærring, politimæssige transportopgaver, humanitær eftersøgning, evakuering, stormberedskab, antiterrorberedskab mv.  Delingen benytter som oftest politiets radioer og køretøjer ifm. opgaveløsning.   1. politideling skal ligeledes kunne gennemføre militære opgaver som fx march, beredskabsområde, bevogtning mv.​
 

2. politideling

Delingen kan støtte politi og forsvar. Delingen kan indsættes selvstændigt eller i støtte til 1. politideling eller infanteridelingen.​
  

Infanteridelingen

Delingen dygtiggører sig primært i militære discipliner såsom forsvarskamp, fremrykning, patrulje og angreb mhp. at kunne yde støtte til Hæren. Delingen kan benytte militære køretøjer, men løser som udgangspunkt opgaverne som afsiddet infanteri. Delingen skal kunne arbejde selvstændigt med eksempelvis angreb på fjendtlige objekter.​​​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224