Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Politikompagni Vestegnen indsættelse

Københavns Vestegns Politi skriver

Vidste du at…

Politikompagni Vestegnen er det eneste politikompagni i Københavns Vestegns politikreds og er specialiseret i at yde direkte støtte til politiet.

22-03-2016
Københavns Vestegns Politi skriver:
 
”Københavns Vestegns Politis politihjemmeværn kaldes Politikompagni Vestegnen, og der er et godt og tæt samarbejde mellem Københavns Vestegns Politi og politikompagniet, som støtter med mange forskelligartede opgaver.
Chefen for politikompagniet er kaptajn og politibetjent Daniel Benner og næstkommanderende er premierløjtnant og politiassistent Niels Mørch. Der er endvidere en række andre kollegaer tilknyttet i forskellige instruktør- og førerfunktioner. Det er frivillige borgere, der gør tjeneste i Politikompagniet, og de har modtaget en uddannelse svarende til Hærens Basis Uddannelse for værnepligtige samt et politifunktionskursus.
 
Frivillig hjælp, der gør en forskel
Politikompagniet har støttet Politiet med 2.327 timer i løbet af 2015 til bl.a. observation, gerningsstedsafspærring, transport og trafikreguleringer, hvilket omregnet svarer til mere end et årsværk.
-      Vi er rigtig glade for og stolte af, at vi her på Vestegnen har vores eget politihjemmeværnskompagni. Vi har i det daglige et rigtigt godt samarbejde og de er meget professionelle og står altid klar til at hjælpe, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard. 
 
Vidste du at…
Politikompagni Vestegnen er det eneste politikompagni i Københavns Vestegns politikreds og er specialiseret i at yde direkte støtte til politiet.
Københavns Vestegns Politi samlet set både i form af varslede og ikke varslede hændelser har fået hjælp fra Hjemmeværnet 30 gange i løbet af 2015, hvilket svarer til, at Politikompagniet løste en opgave på vegne af politiet hyppigere end hver 14. dag. Til sammenligning havde Københavns Politi bedt Hjemmeværnet om støtte 23 gange og Nordsjællands Politi 39 gange i 2015. Til forskel fra Københavns Vestegns Politi har både Københavns Politi og Nordsjællands Politi hver tre politikompagnier tilknyttet.
Politikompagni Vestegnen løser politimæssige opgaver inden for kategorierne transport, trafikregulering, stormberedskab, observation, humanitære eftersøgninger og gerningsstedsafspærringer, foruden at kompagniet kan løse egentlige militære opgaver.

Der er ca. 80 borgere i den aktive styrke.
Kompagniets øverste ledelse varetages af polititjenestemænd i overensstemmelse med Rigspolitichefens Kundgørelse LbNr. 008 pkt. 4.2.7.”
 
Hvis du vil vide mere om politikompagniet, så kan du kontakte KDOBM OS Henning Fredgardt på 2092-7559 eller mail: kdobm@povest.dk

Fakta

Politikompagni Vestegnen er det eneste politikompagni i Københavns Vestegns politikreds
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring